Styrelse dropper tilskud til maskinel afgræsning

I fremtiden skal afgræsning på tilgroede arealer i Danmarks nationalparker, på overdrev, samt i langt de fleste Natura 2000-arealer foregå med køer i stedet for med maskiner, er tanken bag en ændret tilskudspraksis hos Landbrugsstyrelsen. Foto; Christian Carus

Det er langt mere skånsomt for sårbar natur at lade køer afgræsse disse i stedet for maskiner. Derfor stopper Landbrugsstyrelsen nu tilskud til maskinel rydning af tilgroede arealer i landets nationalparker og på overdrev. Det oplyser Landbrugsstyrelsen. Det sker fordi man ønsker at promovere rydning ved hjælp af køer.

- Sidste år udvidede vi tilskuddet til rydning af lysåbne arealer som enge, heder og overdrev til også at gælde i nationalparkerne og på visse overdrev. Den udvidelse trækker vi nu tilbage. Vi må konstatere, at maskinel rydning kan skade den natur, som vi netop ønsker at passe på og få til at trives, forklarer enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mads Kolte-Olsen.

Gamle træer giver liv til værdifuld natur 

Landbrugsstyrelsen har i mange år givet støtte til, at landmændene kan sætte hegn omkring deres marker og forberede afgræsning af de lysåbne arealer i Natura 2000-områderne. I 2020 blev dette også muligt i nationalparker og på overdrev. Tilskud til rydning blev samtidig udvidet fra Natura 2000-områderne til også at gælde nationalparkerne og overdrev.

- Det gjorde vi med stor opmærksomhed på, hvordan naturen reagerede. For det må ikke ende med, at vi fjerner gamle træer og den slags, som netop sikrer de gode vilkår for den værdifulde natur, vi vil værne om. Så vi tilpasser ordningen i 2021 for at passe godt på naturen i de her særlige områder, siger Mads Kolte-Olsen.

Ændringen fremgår af en bekendtgørelse, som nu er i offentlig høring frem til 12. august. Ordningen åbner til oktober, og der er 25,6 millioner kroner i puljen. 75 procent af tilskuddet er finansieret af EU. Der er dog få særligt udpegede Natura 2000-områder, hvor styrelsen giver tilskud til rydning. Alle andre steder er det græssende kvæg vise vejen frem.

Læs også