Fisk fra dambrug skal smage bedre

Fisk fra danske landbaserede dambrug skal fremover smage bedre. Det er ambitionerne for et nyt projekt, der får støtte af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Samtidig forventes produktionen af fiskene at blive bedre for miljøet. Projektet vil med ny teknologi nedbryde de naturligt forekommende stoffer geosmin og MIB, som giver fiskene en bismag af mudder.

I dag bruger de landbaserede anlæg masser af rent vand i tanke, hvor de opbevarer fiskene, før de bliver solgt til konsum. Vandet bliver hyppigt udskiftet for at fortynde stofferne geosmin og MIB, så udskillelsen fra fiskene sker hurtigere.

- Vi vil med vores projekt få fiskene hurtigere igennem tankene, for det koster producenterne penge og er ikke godt for miljøet. Vi forventer at kunne halvere tiden i tankene og spare op imod 27 kubikmeter vand pr. ton produceret fisk, fremhæver projektleder Morten Møller Klausen.

Læs også