Danish Crown klar til at reducere sit forbrug af naturgas

Situationen i Ukraine, og regeringens mål om at gøre Danmark uafhængig af gasimport fra Rusland, får nu Danish Crown til at ombygge fire danske fabriksanlæg, så selskabets gasforbrug i Danmark med kort varsel vil kunne nedbringes med cirka 20 procent.

På Danish Crowns slagterier i Horsens, Holsted, Aalborg og Ringsted er den tekniske stab i øjeblikket ved at ombygge anlæggenes varmeforsyning, så de umiddelbart kan skifte mellem naturgas og andre energikilder.

- Vi kan med en investering på et mindre millionbeløb reducere vores gasforbrug med 21 procent på årsbasis ved at ombygge vores anlæg. Den vej har vi valgt at forfølge, fordi det både vil være et vigtigt skridt i retning at kunne opretholde fødevareforsyningen, og samtidig vil det bidrage til at sikre forsyningen af energi i Danmark, hvis situationen spidser yderligere til, siger Preben Sunke, der er COO i Danish Crown.

Helt konkret kan Danish Crown på årsbasis reducere sit forbrug af naturgas med godt fire millioner kubikmeter naturgas, eller hvad der svarer til den naturgas, det kræver at opvarme over 2.000 private boliger i et år.

Færdig til april

- Ombygningen af vores anlæg er en midlertidig løsning. Vores planer på lidt længere sigt er helt ubetinget en omstilling til vedvarende bæredygtige energikilder. Den nuværende situation vil helt sikkert få os til at fokusere endnu mere på at finde og udvikle løsninger, der kan dække vores energibehov fremadrettet. Derfor forventer vi frem mod 2030 at skulle investere et trecifret millionbeløb på dette område, siger Preben Sunke.

Danish Crown forventer at have færdiggjort ombygningen af varmeforsyningen på slagterierne i midten af april.

Læs også