Foråret banker på – er forsikringerne på plads?

Hvis man som landmand vil koncentrere sig om sine forårsaktiviteter i marken, kan man overlade arbejdet med sine forsikringer til en forsikringsmægler.

- Tjek oversigten over maskinerne og tjek, hvordan de er forsikret, anbefaler Peter Quitzau, som er direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

Der er stadig dage med minusgrader og frosne marker, men foråret banker på, og snart er der igen fuld gang i markarbejdet. Det er en tid, hvor fundamentet for årets høst støbes. Det er det, der fylder hos mange landmænd lige nu.

Og sådan skal det være, men ud over, at maskinerne er klar, såsæd, gødning og planteværn på plads – så tjek også lige forsikringerne. Der er flere punkter, man skal være opmærksom på i landbrugspolicen.

- Er der hen over vinteren købt nye maskiner og i så fald sørget for at få dem med på forsikringen? Tjek oversigten over maskinerne og tjek, hvordan de er forsikret, lyder anbefalingen fra Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

Skal maskinerne kun være dækket mod brand og tyveri, og hvad der i øvrigt er omfattet af forsikringens standarddækning, eller skal de også være kørselskaskoforsikret, så væltning, påkørsel og færdselsskader er dækket? Det er relevante forhold, man bør overveje.

- Man har måske også købt store mængder gødning og planteværnsmidler hjem. Er der taget højde for det i forsikringen? Gødning udgør en særlig fare ved brand, og det skal hos nogle forsikringsselskaber fremgå i hvilke bygninger, man opbevarer gødningen, påpeger Peter Quitzau.

Landbrugsarbejde for andre

Ud over at passe egne marker, er der også mange, der udnytter maskinkapaciteten til at udføre landbrugsarbejde for andre. Når man gør det, er der risiko for, at man kan blive gjort ansvarlig for skader, man måtte komme til at lave på andres ting, fortæller han og fortsætter:

- Derfor skal ansvarsforsikringen dække »landbrugsarbejde for andre«. Nogle forsikringsselskaber dækker som standard op til årligt 100 timers arbejde for andre, og så skal man kun udvide denne dækning, hvis man laver mere end det. Andre selskaber har ikke denne grunddækning, og det skal man så oplyse. Også selv om det er mindre end de 100 timer.

Standarddækningen omfatter ikke skader på de afgrøder, man behandler. Vil man også være dækket, hvis man kommer til at fejlbehandle de marker, man arbejder på for andre, kan man udvide ansvarsforsikringen til at omfatte »behandling og bearbejdning«.

- Så dækker forsikringen, hvis man kommer til at sprøjte med forkert planteværnsmiddel, får sået for tyndt ud eller er skyld i andet, der giver markens ejer et tab, forklarer Peter Quitzau.

Police med årets markplan

Haglskadesæsonen strækker sig forsikringsmæssigt fra den 1. april til den 31. oktober. Har man tegnet haglskadeforsikring, er det i den periode, forsikringen dækker. Haglskadeforsikringen dækker de arealer og typer af afgrøder, der fremgår af policen, så tjek at policens oplysninger svarer til årets markplan.

- Står der »almindelige afgrøder« omfatter det blandt andet korn, roer, kartofler, hestebønner og raps med flere, men der er forskel på, hvad forsikringsselskaberne meddækker under »almindelige afgrøder«, oplyser Peter Quitzau og tilføjer:

- Frøgræs er således kun meddækket herunder i nogle forsikringsselskaber, hvor det hos andre er en specialafgrøde. Alle afgrødetyper, der ikke er omfattet af almindelige afgrøder, skal være noteret særskilt i policen for at være meddækket.

Der er mange ting at være opmærksom på i forhold til forsikringerne. Også her ligger djævlen i detaljen. Vil man hellere koncentrere sig om sine forårsaktiviteter i marken, kan man overlade arbejdet med sine forsikringer til en forsikringsmægler, der også hjælper, hvis man rammes af en skade.

- Forsikringsmægleren er uvildig i forhold til forsikringsselskaberne og varetager alene kundens interesser, lyder det slutteligt fra Peter Quitzau.

Læs også