Voldte skader for over 100.000 årligt hos enkelte landmænd: Nu må de skydes igen

Det vækker »enorm glæde«, ikke mindst hos de landmænd, som har mistet afgrøder for flere hundrede tusinde kroner, at man nu igen må skyde klovbærende vildt i Borris Skydeterræn.

Vi glæder os over, at Forsvaret har reageret på vores og naboers bekymringer vedrørende jagtstop ved Borris Skydeterræn. Denne imødekommelse fra Forsvarets side er afgørende, da det har haft betydelige konsekvenser for områdets lodsejere

Leif Hølledig Nørgaard, formand, Task Force Vildt

Forsvarsministeriet meddeler, at man ophæver jagtforbuddet på klovbærende vildt i Borris Skydeterræn. Det sker, »fordi man ikke ønsker, at naboerne til skydeterrænet påvirkes negativt af projektet«, fremgår det af pressemeddelelsen.

Beslutningen om at stoppe al jagt på blandt andet kronvildt blev truffet uden at inddrage naboer og andre interessegrupper, hvilket er stik imod normal praksis, som tidligere beskrevet i Effektivt Landbrug.

Bevæggrunden for at stoppe jagten på klovbærende vildt var, at man forventede, at en øget kronvildtbestand ville have en positiv effekt på biodiversiteten.

Jagtstoppet blev indført i august 2022, og det var meningen, at det skulle løbe over en treårig periode.

Det vækker »enorm glæde« hos Task Force Vildt, at man nu ophæver jagtstoppet.

- Vi glæder os over, at Forsvaret har reageret på vores og naboers bekymringer vedrørende jagtstop ved Borris Skydeterræn. Denne imødekommelse fra Forsvarets side er afgørende, da det har haft betydelige konsekvenser for områdets lodsejere, siger Leif Hølledig Nørgaard, der er formand for Task Force Vildt.

Store konsekvenser

Den hidtidige indførelse af jagtforbud på klovbærende vildt havde store konsekvenser for de omkringliggende gårde, hvor flere landmænd og lodsejere indtil videre har oplevet skader på afgrøder for mere end 100.000 kroner om året.

Derfor gik man i Task Force Vildt i dialog med relevante myndigheder og interesseorganisationer samt skrev et åbent brev til Forsvarsministeriet.

Den vedholdende dialog har nu givet resultater.

Forsvaret skriver derudover i deres høringsskrivelse, at de ønsker at udforme en plan for bæredygtig krondyrsforvaltning, som skal sendes i høring.

Task Force Vildt ser denne åbenhed og inddragelse som endnu et resultat af deres arbejde for at skabe dialog imellem lodsejere omkring området og Forsvaret.

- Denne sag understreger vigtigheden af at inddrage relevante parter i beslutningsprocessen. Det er positivt at se, at Forsvaret nu også planlægger at udarbejde en bæredygtig strategi for krondyrsforvaltning. Vi ser frem til at blive hørt i den kommende proces og værdsætter initiativet til at adressere denne problematik, udtaler Kåre Flye Andersen, der er næstformand i Task Force Vildt.

Task Force Vildt består af repræsentanter fra Holstebro Struer Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Sydvestjysk Landboforening, Jysk Landboforening, Familielandbruget Vest-Jylland, Vestjysk, Landboforeningen Midtjylland samt Fjordland.

Sammen repræsenterer de over 7.250 medlemmer fra et stort geografisk område i Jylland.

Læs også