Nedsæt risikoen for ASF med information

Mange medarbejdere på både kreatur- og svinebedrifter har haft juleferie, og dermed mulighed for at tage madpakker med retur til Danmark. Heri ligger der dog også en risiko for at bringe afrikansk avinepest med, oplyses det i seneste nyhedsbrev fra Danish Crown.

- Vi har hørt om flere tilfælde, hvor udenlandske medarbejdere har taget mad med hjem fra ferie i deres hjemland. Afrikansk svinepest kan overleve i råt såvel som røget kød. Derfor er vores klare opfordring, at medarbejdere ikke tager madvarer med hjem fra udlandet, siger Jens Munk Ebbesen, der er områdedirektør for Fødevare- & Veterinære Forhold ved Landbrug & Fødevarer.

Han gør samtidig opmærksom på, at advarslen ikke kun gælder for de landmænd, der har grise i stalden.

- Selvom man har kreaturer, og afrikansk svinepest kun smitter grise, har mange udenlandske medarbejdere i Danmark netværk i mange forskellige landbrug. Derfor er der teoretisk set ikke langt fra en pakke kødpålæg på en kvægbedrift til en madpakke på en svinebedrift. Derfor er det vigtigt at have styr på og tale om, hvad ens udenlandske medarbejdere tager med hjem. Og især at det ikke skal ende i stalden, hos andre venner fra udlandet eller naturen for den sags skyld, siger Jens Munk Ebbesen.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også