bannerPos

Nu kan man igen søge om støtte til vådområder

17-06-2019 17:19

Årets anden ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er nu åben i Tast-selv service, og ansøgningsfristen er 3. september 2019, oplyste Landbrugsstyrelsen i går.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan i perioden 14. juni til 3. september 2019 søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder og fosforvådområder.

Vådområderne bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer til gavn for vandmiljøet, og projekterne bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Formålet med kvælstofvådområder er at forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande, der har behov for en reduceret kvælstoftilledning.

Formålet med fosforvådområder er at forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af fosfor til søer, der har behov for en reduceret fosfortilledning.

Det er kommunerne og Naturstyrelsens lokale enheder, der kan søge om tilskud til kvælstofvådområdeprojekter. For fosforvådområdeprojekter er det kun kommunerne, der kan søge om tilskud.

Landbrugsstyrelsen administrerer vådområdeordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Man kan læse mere i Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next