Tiltag mod skævt Danmark

Landdistrikternes Fællesråd bakker op om Dansk Folkepartis forespørgsel til erhvervsminister Simon Kollerup (S), der blev fremsat i folketingssalen i går. Her har organisationen skelet til blandt andet Norge, som med succes har understøttet tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft i landdistriktskommuner.

- Der er for mange kommuner i landdistrikterne, som ikke har fået del i den vækst, som resten af landet oplever - alene fordi de er placeret i et landdistriktsområde, hvor det er sværere for både det offentlige og private virksomheder at tiltrække medarbejdere, fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og tilføjer:

- Der er nogle helt generelle strukturer, som har skabt en ulighed og ubalance, og det kan vi med fordel sætte ind overfor. Vi er nødt til at gribe ind og tage hånd om de udfordringer, der er resultatet af mange års skævvridning, hvis vi ikke vil ende med et Danmark, der er delt mellem land og by, fortæller Steffen Damsgaard.

Mens det generelt går rigtig godt for udviklingen i Danmark, og flere kommuner oplever vækst i BNP pr. indbygger, så går samme vækst markant langsommere flere steder i landdistriktskommunerne.

Læs også