Landboforening indgår klimapartnerskab med kommune

Djursland Landboforening og Syddjurs Kommune har underskrevet en Klimapartnerskabsaftale 2021-2022, som skal styrke dialogen og bidrage til, hvordan landbruget og kommunen sammen løser klimaudfordringerne.

Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, og Kim Lykke Jensen, formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, har underskrevet en partnerskabsaftale – en såkaldt Klimapartnerskabsaftale, som skal være med til at skabe dialog mellem Syddjurs Kommune og landbruget for på sigt at finde ud af, hvordan man sammen løser klimaudfordringerne på en måde, der understøtter landbrugets fortsatte udvikling som erhverv i kommunen.

- Vi landmænd er en del af klimaløsningen, og jeg mener bestemt, at en aftale som denne kan sikre, at vi som erhverv kan blive inddraget i processen med CO2-reduktionen og sikre, at vi også i fremtiden kan drive landbrug i Syddjurs Kommune, lyder det fra Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Partnerskabet er en del af Syddjurs Kommunes bæredygtighedsindsats, og håbet er et godt samarbejde om landbrugets grønne omstilling og samtidig implementering af regeringens klimaudspil for landbrugets reduktion af CO2.

- Vi skal i samarbejde fokusere på de helt lokale muligheder, vi som landbrug og kommune har for at realisere vores klimamål. Aftalen i dag indeholder en konkret plan og temaer for perioden som eksempelvis udtagning af lavbundsjorde og jordfordeling, fortæller Hans Gæmelke.

Partnerskabet er gældende for 2021-2022 og skal derefter revideres af begge parter.

Læs også