Erhvervsliv på vej klimavenlig fremtid

Virksomhederne nedbringer deres udledninger af klimagasser i rekordfart, men mange ønsker at gå skridtet videre. Her er klimakreditter fra bevarelsen af skove eller plantning af træer de fleste danske virksomheders foretrukne løsning.

Det er en nødvendig indsats, hvis vi skal bremse den globale opvarmning i tide, men det er vigtigt, at der sættes rigtigt ind. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor man placerer sine investeringer, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden.

- Det kan være svært at vælge de rigtige skovprojekter. Virksomhederne skal både sikre, at projekterne suger den aftalte mængde CO2 ud af atmosfæren og hjælper biodiversiteten – og samtidig være trygge ved, at projekterne ikke skader naturen eller lokale folkeslag på en uforudset måde, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

For at hjælpe erhvervslivet med at investere har WWF udarbejdet en række nye vejledninger til virksomheder og andre, der ønsker at investere i fremtidens såkaldte »naturbaserede løsninger« af høj kvalitet.

Nøglen til succes er lokalkendskab. Erfaringerne fra over 50 års naturbevarende arbejde viser nemlig, at robuste og varige løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale indbyggeres viden om skoven og miljøet, giver virksomhederne de stærkeste og mest holdbare projekter. En anden vigtig konklusion er, at det for eksempel er en hurtigere og mere varig løsning at beskytte eksisterende tropisk skov end blot at plante ny skov.

 

 

Læs også