En dag i klimaets tegn

Brian Fruergaard-Roed var en af de nordjyske landmænd, der forleden var en tur på klimaskolebænken, hvor de blev klogere på, hvordan de kan sænke deres klimaaftryk.

De fremmødte blev klogere på klimadagsordenen og fik gode råd til at sænke deres klimaaftryk med landbrugets nye klimaværktøj ESGreen Tool. Efter de fælles indlæg blev deltagerne delt ind på forskellige spor afhængigt af, hvilken driftsgren de havde derhjemme. Der var gang i debatten på klimadagen hos Agri Nord.

Der var klima på skoleskemaet hos Agri Nord i Aalborg, da Seges Innovation, Forenet Kredit og Nykredit havde inviteret nordjyske landmænd til en storstilet klimadag.

Her kunne de omkring 50 landmænd, der var tilmeldt den nordjyske klimadag, blive klogere på klimadagsordenen samt få gode råd til at sænke deres klimaaftryk med landbrugets nye klimaværktøj ESGreen Tool.

Brian Fruergaard-Roed, der har en økologisk malkekvægsbedrift med 400 køer ved Nørager, var en af deltagerne på klimadagen. Han havde været noget spændt på at blive introduceret til klimaværktøjet og se, hvad det kunne.

- Det har da nogle gode elementer, og det var rart at få sat tal på noget, men det er nok ikke helt færdigt, siger Brian Fruergaard-Roed.

Han anerkender, at der ligger et kæmpe arbejde bag, og at det også er et ret så omfattende værktøj.

- Men det er svært at gennemskue, hvordan der bliver regnet i de enkelte tilfælde – og derfor var det rigtig rart at kunne sidde sammen med en masse andre og lige få en snak om, hvad det lige er, værktøjet regner på, og i virkeligheden også, at der var nogen, der kunne svare på det, fremhæver Brian Fruergaard-Roed.

Godt forberedt hjemmefra

Han kunne godt bruge, at der var lidt mere information inde i værktøjet og peger derfor på, at der godt kunne arbejdes lidt med forståelsen af værktøjet.

- Men nu sagde de også flere gange, at nu handlede det om at komme i gang på et eller andet niveau, og de brugte lang tid på at motivere og berigtige, at vi skal i den retning, fortæller Brian Fruergaard-Roed.

Det var dog noget, han allerede havde gjort sig tanker om og taget stilling til hjemme på bedriften.

- Jeg er meget overbevist om, at klimadagsordenen er kommet for at blive – det er ikke noget, som lige går over igen, siger Brian Fruergaard-Roed og tilføjer:

- Og det virker nok bedst, hvis dem der skal arbejde med det, har den tilgang til det.

Egne tal blev rettet til

Deltagerne på klimadagen blev delt op i forskellige spor, her var Brian Fruergaard-Roed på kvægsporet, hvor der blandt andet var mulighed for at arbejde med sine egne tal i ESGreen Tool og få dem rettet lidt til.

- Der var en del tilpasninger specielt på kvægfoderplanerne, og det kom vi ikke helt i mål med at tilpasse, fortæller Brian Fruergaard-Roed, som ikke lagde skjul på, at det kræver en del arbejde både at sætte sig ind i værktøjet og få tastet alt ind.

- En øget automatiseringsgrad ville være kærkomment, siger Brian Fruergaard-Roed.

Han havde forberedt sig lidt hjemmefra og set nogle af de hjælpevideoer, som man kan benytte sig af til værktøjet. Alligevel fik han noget ud af klimadagen.

- Det var meget rart at komme ind i det på den måde, for det er lidt tungt at sidde med hjemme foran sin egen skærm, fastslår Brian Fruergaard-Roed.

Efterlyser flere virkemidler

Brian Fruergaard-Roed føler sig efter klimadagen alt i alt klædt bedre på til værktøjet, men han peger også på, det ikke alene kan vise vejen til 2030-reduktionsmålene, hvor metan skal reduceres med 70 procent.

- Det er altid rart at sidde en dag, hvor man kun tænker klima – men jeg havde nok håbet, vi havde fået flere virkemidler. Det er ikke noget, der batter en hel masse, dem vi nu har, som er sådan noget med mere fedt i køernes vom, så vi kan reducere metanudledningen med fem procent, fortæller Brian Fruergaard-Roed og fortsætter:

- Der var en del snak om, hvordan vi kommer i mål, og der skal der nogle af de virkemidler med, som ligger på udviklingssporet i klimaplanen som for eksempel metanhæmmende tilsætningsmidler til kovommen.

Han mener derfor, at det er vigtigt, at landmændene kommer i gang med at arbejde med klimaværktøjet.

- Så vi kan få nogle tal på det, og så vi kan se, at der sker noget, understreger han.

Hjemme på Grøndalsgård tænker han allerede i at reducere metan blandt andet ved at fodre med raps, men han efterlyser som sagt flere virkemidler.

- Jeg synes, at der er lang vej til de 70 procent, så jeg er spændt på, hvordan vi kommer derhen, lyder det fra Brian Fruergaard Roed.

Ressourcer skal bruges på en anden måde

En af oplægsholderne på klimadagen var mælkeproducent Per Aagaard Nielsen fra Hjallerup, som fortalte om sin motivation for at arbejde med klima og bæredygtighed.

- Der er ingen vej udenom den grønne omstilling, og det haster med at komme i gang. Vi skal gøre noget på klimafronten, hvis vi som erhverv skal eksistere i fremtiden, og vi skal vænne os til at bruge vores ressourcer på en helt anden måde end i dag, sagde han, som blandt andet fortalte om sine erfaringer med udtagning af lavbundsjorde.

- Jeg kan forhåbentlig inspirere andre nordjyske landmænd til at flytte deres bedrifter i en mere bæredygtig retning, sagde Per Aagaard Nielsen.

Et mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug

Fra Forenet Kredits side har vicedirektør Karsten Beltoft haft store forventninger til klimadagen og det nye klimaværktøj ESGreen Tool.

- I Forenet Kredit har vi valgt at medfinansiere ESGreen Tool og det tilhørende uddannelsesforløb, så alle landmænd i Danmark kan få mulighed for at arbejde databaseret og systematisk med en grøn omstilling af den enkelte bedrift, fortalte Karsten Beltoft og fortsatte:

- Vi tror på, at det vil føre til et både mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug – og bidrage til Danmarks mål om at reducere udledningen af CO2. Og vi håber, at landmændene tager godt imod det nye tilbud.

Efterspørgsel efter landbrug med hensyn til klimaet

Landbrugsdirektør Frits Nygaard fra Nykredit holdt også et indlæg på klimadagen.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver efterspørgsel på landbrug, der tager hensyn til klimaet – både fra kunder, samfund og finansielle partnere, lød det fra Frits Nygaard.

Han kunne endvidere fortælle, at Nykredit er den største udlåner til landbruget.

- Derfor er vi meget glade for, at ESGreen Tool kan være et bidrag til at hjælpe landmændene i en mere klimavenlig retning og kan være et konkret redskab, som kan hjælpe landmændene til at sænke aftrykket, sagde Frits Nygaard og fortsatte:

- Nykredit er ejet af en forening af kunder – Forenet Kredit – og det er netop dette ejerskab, der er med til at muliggøre værktøjet.

Læs også