De største leverandører til Coop forpligter sig til klimamål

Coop kræver nu, at Arla, Danish Crown og andre af dagligvarekædens store fødevareleverandører forpligter sig til ambitiøse reduktionsmål for klimabelastningen fra de dagligvarer, de leverer til kæden.

Coop kræver nu, at Arla, Danish Crown og andre af dagligvarekædens store fødevareleverandører forpligter sig til ambitiøse reduktionsmål for klimabelastningen fra de dagligvarer, de leverer til kæden. Arkivfoto

Som den første dagligvarevirksomhed fik Coop sidste år godkendt sin klimahandlingsplan af det internationale Science Based Targets initiative (SBTi). Dermed er det dokumenteret, at Coops klimamål lever op til Paris-aftalen.

Nu skal Coops største leverandører også tilslutte sig SBTi senest i 2025. Det betyder, at Arla, Danish Crown og andre virksomheder, som leverer varer fra cirka 100 millioner kroner om året og op til Coop, forpligter sig til ambitiøse reduktionsmål for klimabelastningen fra de dagligvarer, de leverer til kæden.

Ifølge Coop er der i første omgang tale om mere end 50 leverandører, der skal forpligte til at opfylde klimamålene, når de leverer varer til SuperBrugsen, Kvickly, Dagli´Brugsen, Coop 365discount, Fakta, Irma og Coop.dk Mad.

- Vi stiller krav om, at de 50 største leverandører senest i 2025 forpligter sig til at komme med en konkret plan for, hvordan de vil reducere deres klimaaftryk, så den samlede emission går mod nul i 2050 og dermed understøtter Parisaftalens målsætninger. Planen skal godkendes af SBTi, forklarer Jonas Engberg, der er klimachef i Coop.

Er allerede i gang

Kravene fra Coop kommer næppe som en overraskelse for Danish Crown, der i forvejen har som mål at reducere klimapåvirkningen fra sin kødproduktion med 50 procent inden 2030 sammenlignet med 2005. I 2050 håber andelsselskabet at have en klimaneutral kødproduktion.

Også Arla har ambitiøse planer på området. Mejerikoncernen har som endeligt mål at producere CO2e-neutral mælk i 2050, og i 2030 skal reduktionen i CO2e-udledning være oppe på 30 procent.

I tillæg til at reducere klimapåvirkningen fra Coops egen drift med 91 procent frem til 2030 indeholder Coops klimaplan også reduktioner af udledningerne fra de samlede værdikæder – herunder også fødevareproduktion. For leverandører som Coop indkøber for mindre end 100 millioner kroner fra om året, vil der også på et senere tidspunkt blive opstillet krav og forventninger.

- Det er en historisk forpligtelse, og et fælles engagement, der skal dokumentere, at de store dagligvareproducenter tager ansvar for deres klimabelastning på lige fod med os, siger koncerndirektør Per Thau, Coop.

Bakker op

- Den største klimapåvirkning i Coops samlede værdikæde stammer fra produktionen af de fødevarer, vi sælger. I vores klimaplan har vi sat mål for at reducere denne påvirkning med 16 procent, målt i absolutte reduktioner, inden 2030. En del af vores store leverandører er allerede forpligtet sig igennem SBTi, og andre har opsat egne klimamålsætninger. Vi anerkender det store arbejde, fødevareleverandører både herhjemme og rundt om i verden gør for at mindske deres klimabelastning, men vi ønsker med denne udmelding, at sende et signal i markedet om, at det fremover vil være en forudsætning for de store producenter, for at levere fødevare til os, siger Per Thau.

Hos Mærkevareleverandørerne (MLDK), der repræsenterer de store dagligvareproducenter, siger CSR & Public Affairs Manager Mogens Werge:

- MLDKs medlemsvirksomheder er allerede i fuld gang med en transformation af måden, de producerer fødevarer. Derfor støtter vi op om Coops klimaambition, som vi mener kan være et forbillede for, hvordan kæder og producenter sammen kan gå forrest i klimakampen og skabe nogle markante og mærkbare klimaforbedringer.

- Naturligt for os

En af de store mærkevareleverandører, Orkla Danmark, der blandt andet står bag Beauvais, KiMs, Bähncke og Den Gamle Fabrik, hilser Coops udmelding velkommen.

- Bæredygtighed med udgangspunkt i FNs verdensmål er en del af vores forretnings-DNA, og vi arbejder selv ud fra SBTi´s validerede mål. Derfor vil det også være helt naturligt for os at indgå en tæt dialog og samarbejde med Coop om klimareducerende tiltag. Vi ser frem til at bidrage med ambitiøse forbedringer af klimapåvirkningen fra vores egne produkter og fødevareproduktion, siger administrerende direktør for Orkla Danmark, Carsten Hänel.

SBTi er en internationalt anerkendt instans, som validerer virksomheders klimaplaner for, om de er ambitiøse nok, og om de understøtter målene i Paris-aftalen.

Fakta om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) er et partnerskab mellem den internationale non-profitorganisation CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF)

SBTi vurderer virksomheders mål for reduktion af drivhusgasser. Vurderingen er baseret på den nyeste videnskab og hvad videnskaben vurderer nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen. Parisaftalen kræver, at den globale opvarmning ikke overstiger 2°C, men at man bestræber sig på at holde sig under 1,5°C

Læs også