Landmænd introduceres til nyt klimaværktøj hos Fjordland i Lemvig

Landbruget har flere udfordringer ift. klimaforandringerne, men landbruget spiller også en meget vigtig rolle ift. fremtidens løsninger på klimaforandringerne. På Klimadage hos Fjordland, kan landmænd få introduktion til et nyt klimaværkstøj ”ESGreen Tool”. Klimaværktøjet kan beregne udledningen af kuldioxid, metan og lattergas, fra dyr, stald, mark og maskiner.

Anna Worm, projektleder for grøn omstilling hos Fjordland. Foto: Fjordland

Fjordland og Seges Innovation afholder i samarbejde tre Klimadage, hvor ESGreen Tool præsenteres for landmændene. Den første klimadag blev afholdt 25. april 2022 hos Fjordland i Skive, og nu er turen kommet til Lemvig. Der vil på dagen være forskellige oplæg om klimaets betydning, debat og en grundig introduktion til at anvende klimaværktøjet i praksis.  

- Klimaet er meget højt på dagsorden, vi skal handle nu, og vi skal handle hurtigt, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen om max 1,5 grads temperaturstigning. IPPSC’s nyeste rapport viser, at vi har rigtig travlt. Alle mulige tiltag skal sættes i værk, hvis opgaven skal lykkes, lyder det fra Anna Worm, projektleder for grøn omstilling hos Fjordland.

Landbruget skal selvfølgelig være med til at sikre en bæredygtig udvikling lige som alle andre. Med klimaværktøjet, der gik i luften i slutningen af marts 2022, kan landmanden helt ned på niveau af den enkelte mark se, hvad udledningen er hhv. af kuldioxid, metan og lattergas. I værktøjet kan man tilrette tallene og derigennem se, hvilke ændringstiltag der er de nemmest tilgængelige, og hvilke der flytter mest i forhold til udledningen af klimagasser, fortsætter Anna Worm

- En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare, lyder det i Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling.  

Løsninger i landbruget

Udledningerne fra landbruget kommer fra forskellige grene, bl.a. køernes metan bøvser og tørveholdige jorde. Men landbruget har også nøglen til en del af fremtidens løsninger på klimaudfordringerne.

I landbrugsjorden kan der indlejres kuldioxid, tørvejordene kan sættes under vand, så de ikke længere udleder kuldioxid, og dyrenes gylle kan anvendes i biogasanlæg og senere gennem et pyrolyseanlæg (dette er stadig kun på forsøgsstadiet) blive til biokul, der kan indlejres i landbrugsjorden, hvor der på den måde kan gemmes store mængder kuldioxid.

Danmarks første pyrolyseanlæg, SkyClean, ligger i Skive og blev indviet 15. marts 2022. Denne teknologi spås at kunne halvere landbrugets klimaaftryk. 

Der skal dog også skrues på alle de andre knapper, for at landbruget kan leve op til sin del af klimaaftalen, og her er ESGreen Tool et meget vigtigt værktøj til at få overblikket for den enkelte landmand. Området er i konstant udvikling, og potentielle nye beregningsmetoder, viden og normer bliver derfor løbende indarbejdet i klimaværktøjet. ESGreen Tool er gratis at bruge i 2022, hvis man som landmand deltager i en af klimadagene hos Fjordland. 

Klimadagen afholdes hos Fjordland i Lemvig den 29. september 2022 fra kl. 13.00-18.00 i samarbejde med Seges Innovation. 

Klimadagen gentages den 24. november 2022 hos Fjordland i Thisted. Tilmelding og yderligere information om programmet for klimadagen findes via Fjordlands hjemmeside under arrangementer. 

Læs også