Genoptager arbejdet med gamechangeren

Den taskforce, der skal arbejde med udtagning af lavbundsjorde, er efter flere måneders pause endelig kommet i gang igen.

Det er kaldt en gamechancer i kampen for at få sænket CO2-aftrykket fra landbruget. For udledningen af CO2 fra lavbundsjorde er fortsat den største post, når man ser på landbrugets klimatryk.

Tal fra Seges Innovation har vist, at hele 32 procent af det samlede aftryk på 17,5 millioner tons CO2-ækvivalenter netop kommer fra lavbundsjorde, men arbejdet i den taskforce, der skal understøtte udtagningsindsatsen, har på grund af efterårets folketingsvalg været sat på pause. 

Men nu melder Landbrbugsstyrelsen, at tasskforcen, der skal spille en nøglerolle i den grønne omstilling af landbruget, har genoptaget sit arbejde.

På det første møde blandt taskforcens medlemmer blev der blandt andet sat fokus på at gennemgå, hvilke barrierer der er de mest centrale at beskæftige sig med fremover. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

En projektnær indsats

Lavbundsjorder står for ca. en tredjedel af dansk landbrugs samlede CO2-udledning. Derfor er udtagning af jorderne et afgørende element i den grønne omstilling af landbruget. Men udtagningen er en kompleks opgave, der kræver tid og involverer mange forskellige parter. 

Derfor besluttede et bredt politisk flertal at nedsætte en taskforce og ekspertgruppe i forbindelse med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021. Aftalen indebærer blandt andet en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord inklusiv randarealer.

Taskforcen skal finde løsninger på barrierer for en hurtig og effektiv udrulning af kollektive virkemidler og lavbundsindsatsen bredt set. Den består af personer med projektnær erfaring samt kendskab og kompetencer til at løse projektnære udfordringer. 

Det forventes, at taskforcen afholder sit næste møde i marts. Også ekspertgruppen har netop afholdt sit første møde siden folketingsvalget.

Organisationer og myndigheder som Seges Innovation, Landbrug & Fødevarer, KL, Limfjordsrådet, Assens Kommune, Varde Kommune, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Landbrugsstyrelsen er repræsenteret i taskforcen, og Landbrugsstyrelsen udgør sammen med KL desuden arbejdsgruppens sekretariat. 

Læs også