Kommuner går sammen om klimaprojekt

Et område i den nordlige del af Assens Kommune og en del af Odense Kommune kommer til at indgå i et projekt, der skal hjælpe med at indfri myndighedernes mål om at reducere CO2.

Assens Kommune er udpeget som Plan22+-pilotkommune og har i den forbindelse modtaget en halv million kroner til at lave en helhedsplanlægning, der sammentænker flest mulige klimamål med det gode liv på landet og hensynet til både landbrug, natur, biodiversitet og landsskabsinteresser.

Det bliver et område i den nordlige del af Assens Kommune og en del af Odense Kommune, der kommer til at indgå i projektet. Derfor deltager Odense Kommune også i arbejdet.

- Projektet fra Assens og Odense Kommuner er interessant, fordi kommunerne tager fat på at nytænke, hvordan vi skal anvende arealerne i det åbne land. Det er helt nødvendigt for at nå målene i klimaplanerne, fortæller Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef i Plan22+.

- Det er vi rigtig gode til

I Assens er nyheden, om at være blevet udvalgt som pilotkommune, blevet modtaget med stor glæde:

- Det er et kæmpe skulderklap at blive udvalgt som pilotkommune. Det bekræfter os i, at vi i Assens Kommune er gode til at lave en helhedsorienteret planlægning. Som kommune skal vi arbejde for at finde flere arealer til produktion af vedvarende energi, udtagning af lavbundsarealer og skovrejsning. Yderligere skal vi også tage hensyn til blandt andet naturgenopretning, grundvandsbeskyttelse og friluftslivet. Det skal jo gerne tænkes sammen, og det er vi rigtig gode til i Assens. Det er den type planlægning, vi gerne vi styrke endnu mere i samarbejde med vores nabokommune, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

11 pilotprojekter

Projektet finansieres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania, som står bag Plan22+.

I alt er der kommet 23 ansøgninger fra kommuner i hele landet. Heraf er der bevilget støtte til 11 pilotprojekter for i alt cirka 5 millioner kroner.

Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker.

Læs også