Flertallet af danske landmænd bekymrer sig for klimaforandringer

Flertallet af danske landmænd bekymrer sig for klimaforandringer

2.498 landmænd har i tidsrummet den 11. til 22. oktober i år deltaget i en undersøgelse foretaget af Seges om holdning og adfærd i forbindelse med klima og klimaindsatser.

Undersøgelsen viser, at tre ud af fire landmænd er bekymrede for den globale opvarmning. 76 procent svarer således, at de er bekymrede for den globale opvarmning, mens 20 procent svarer, at de ikke er bekymrede. Fire procent svarer ved ikke.

Svarene fordeler sig næsten tilsvarende, når landmændene bliver spurgt om, hvorvidt den globale opvarmning vil påvirke deres muligheder for at drive landbrug. 71 procent tror, der vil ske en påvirkning.

Undersøgelsen viser, at hver tredje landmand allerede er i gang med at gøre ting anderledes på deres ejendom, end for bare nogle år siden, på grund af klimaet. Typiske eksempler er energibesparelser, anvendelse af vedvarende energikilder, efterafgrøder, foderoptimering og fokus på at undgå spild i produktionen.

57 procent vil gerne gøre mere

57 procent vil gerne gøre mere, end de allerede gør og de, der ikke lige har mod på yderligere tiltag, begrunder det primært med høj alder, et forestående salg, at jorden er forpagtet ud, eller at de allerede har gjort en stor indsats og mangler viden eller inspiration til yderligere.

Landmændene oplever generelt nogle forhindringer for, at de kan bidrage endnu mere til at nedbringe klimaaftrykket på gården. De giver således udtryk for, at de mangler viden om, hvilke tiltag der virker, og at de mangler teknologiske løsninger samt viden om, hvad der virker bedst, så de ved præcis, hvor de skal sætte ind. En anden barriere er gårdens økonomi, som, de vurderer, ikke kan løfte nye investeringer.

hl

Læs også