Landbrug – et positivt klimabidrag

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Klimaloven er vedtaget – i løbet af den næste tid skal den udmøntes i en klimahandlingsplan. Det betyder, at lovens store visioner skal overføres til konkret handling. Det bliver meget svært at få enderne til at nå sammen – for det politiske Danmark har sat sig et mål om reduktion, ingen umiddelbart har løsningen på.

Derfor er det vigtigt at optimere alle positive bidrag. Vi skal ikke blot reducere. Her har landbruget meget at tilbyde. En intensivt dyrket afgrøde optager CO2 i både blade og rødder. Intensiv dyrkning hjælper også til at opbygge kulstof og dermed lagre CO2 i jorden. God og effektiv dræning bidrager positivt til denne proces. Klimaændringernes større nedbør stiller større krav til en effektiv dræning for at opretholde dyrkningssikkerheden. Derfor er øget dræning central.

Udtagning af lavbundsjord er et tveægget sværd. Dels er noget af denne lavbundsjord intensivt dyrket og bidrager dermed nu positivt til CO2 opsamling. Resultatet bliver modsat, hvis lavbundsjorden misligholdes ved manglende afvanding og efterfølgende oversvømmelse og forsumpning. Det fører til udledning af både fosfor og metangas. 

Rammer ved siden af

Forslaget om at oversvømme 25.000 hektar ved Gudenåen i såkaldte forsinkelsesbassiner rammer derfor helt ved siden af – det vil være dårligere både for klima, miljø og områdets byer.

Vandet skal ledes væk. Det sker, når man renser vandløbet op og når man skærer grøden. Det har vi set mange steder blandt andet ved Storå med tilløb til Gudenåen og i Værebro Å på Sjælland – selv i dette våde efterår.

Der skal tænkes i positive muligheder med effektive, omkostningssikre klimatiltag og samtidig sikre god dyrkningsjord. Derved baner vi også vejen for eksport af klimaløsninger – i stedet for at sænke produktionen i Danmark.

Det er på tide at komme i gang med positiv forskning, innovation og produktion – i stedet for at forsumpe i reduktioner.

Læs også