Orden i penalhuset skaber værdi i bedriften

Et landbrug hviler både på økonomiske og juridiske grundsten som fundament. Hvis det fundament er usikkert, er hele bygningen usikker, og det er desværre min erfaring, at for mange alene har fokus på de økonomiske vilkår for bedriften og overser de juridiske vilkår.

Dårlige kontrakter viser sig oftest først, når problemerne og uenighederne bliver aktuelle, og man forventede en bestemt retsstilling, men får en anden, skriver Jens Axel Kruchov, advokat og partner i Storm Advokatfirma. Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

At have orden i penalhuset lyder måske lige til. En blyant, en spidser, et viskelæder og en lineal. Så er der styr på det. Det er straks en anden situation, når begrebet bliver brugt om virksomhedens papirer, kontrakter og aftaler.

Det kan nemlig i værste fald betyde uoprettelige og skadelige konsekvenser, hvis du som landmand ikke har ordentligt styr på dine kontrakter og aftaler.

Jeg vil denne gang komme ind på, hvad du kan og bør gøre, når du indgår aftaler.

Et landbrug hviler både på økonomiske og juridiske grundsten som fundament. Hvis det fundament er usikkert, er hele bygningen usikker, og det er desværre min erfaring, at for mange alene har fokus på de økonomiske vilkår for bedriften og overser de juridiske vilkår.

Dårlige kontrakter viser sig oftest først, når problemerne og uenighederne bliver aktuelle, og man forventede en bestemt retsstilling, men får en anden. De dårlige kontrakter bliver også afsløret ved et salg af bedriften, hvor sælgers dårlige aftaler og kontrakter forringer forhandlingspositionen. En køber vil forholde sig kritisk til sælgers kontrakter for derved at forbedre sin egen forhandlingsposition.

Ni gode råd

Jeg har her samlet ni gode råd og et godt tip til, hvad du selv kan gøre, for at minimere risikoen.

  1. Få det på skrift. Ved mundtlige aftaler om leveringer eller lignende, så send en e-mail, der bekræfter indholdet af den mundtlige aftale.
  1. Det skal være helt klart, hvornår en aftale træder i kraft, og hvornår den ophører. Hvis aftalen ønskes forlænget efter udløb, så aftal forlængelsen skiftligt.
  1. Undgå juridiske formuleringer, du ikke forstår. Hvis det er et fagsprog, så forlang, at det uddybes for at minimere risikoen for eventuelle fremtidige uenigheder om, hvad der er aftalt.
  1. Beskriv dine forudsætninger for aftalens indgåelse, som en del af aftalevilkårene. Det udgør et vigtigt fortolkningselement i tilfælde af uenighed om de faktiske eller juridiske forhold.
  1. I tilfælde af aftaler om betaling skal det anføres utvetydigt, hvornår betaling er rettidig, og der bør aftales en rente ved for sen betaling.
  1. Hvis aftalen vedrører levering, skal det præcist aftales, hvor og hvornår levering finder sted, idet levering også er en juridisk overgang af risikoen for genstandens hændelige undergang eller forringelse, når andet ikke er aftalt, f.eks. ved tyveri eller brandskade.
  1. Aftalen bør tage stilling til, hvad der skal ske, hvis ikke tingene forløber som forudsat, dvs. hvis levering eller betaling ikke sker som aftalt.
  1. Ingen kender de fremtidige regler, så længerevarende aftaler bør indeholde vilkår om genforhandling efter en given periode, eller hvis lovgivningen ændres.
  1. Opbevar dine aftaler et samlet og sikkert sted. Vi arbejder selv med datarum, hvor aftaler scannes og opbevares elektronisk. Derudover kan der også indsættes elektroniske påmindelser forud for en aftales ophør, så du får tid til en ny genforhandling.

Det gode tip

På samme måde som dit årlige økonomiske tjek i form af gennemgang af både drifts- og skatterapporter bør du også overveje at få en gennemgang af dine juridiske kontrakter af en erfaren virksomhedsadvokat. Det er i allerhøjeste grad værdiskabende og giver dig den styring, der skaber merværdi og tryghed for dig.

Læs også