Genplacering af skat: Datoen på underskriften er ikke ligegyldig

Hvis du sælger din ejendom, er det ikke ligegyldigt, om underskriften på handlen bliver sat den 31/12 eller 1/1, når du skal genplacere avanceskatten.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

Jeg vil i denne klumme gennemgå, hvordan du håndterer den skatteforpligtelse, der følger med, når du sælger din ejendom. Hovedfokus vil være på genplacering af avanceskatten.

Såfremt et salg af en ejendom udløser en avanceskat, bliver det for sælger aktuelt at vurdere, hvordan en sådan skatteforpligtelse kan håndteres bedst muligt.

Der er traditionelt fem håndteringsmåder, hvoraf den ene ligger lige til højrebenet. Det er nummer 1 på denne liste:

1. Betaling af skatten

2. Genplacering af skatten i en anden erhvervsejendom

3. Fortsættelse af aktivitet som sælger (enten ved selskab eller via virksomhedsskatteordningen, VSO) og

4. indsættelse på ophørspension.

5. I visse tilfælde med succession til familiemedlemmer eller nære medarbejdere.

Genplacering er udskydelse af betaling

Genplacering er ikke en betaling af den opståede skat, men en udskydelse af betalingstidspunktet, således at den oprindelige avanceskat først udløses ved sælgers salg af den ny tilkøbte ejendom. Det kan være en god løsning fremfor at skulle indbetale en avanceskat her og nu.

Genplacering af skatten forudsætter flere elementer, der bliver aktuelle i forbindelse med det forestående årsskifte.

For det første kan man kun foretage genplacering, hvis begge ejendomme er ”aktive” erhvervsejendomme, hvilket betyder, at der ikke kan ske genplacering af skatter fra salg af en udlejet ejendom.

Dette rammer især landbrugsejendomme, hvor bortforpagtning i klassisk henseende har været betragtet som drift af ejendommen.

Byt bortforpagtning ud med egen drift

Dette betyder konkret, at en sælger, der har bortforpagtet sine landbrugsarealer og eventuelt sine driftsbygninger skal erstatte denne bortforpagtning med en egen drift, hvis sælgeren ønsker at anvende reglerne om genplacering. Dette skal kunne dokumenteres bl.a. ved at ejeren råder over betalingsrettighederne (igen) og indsender egen ansøgning om støtte og – naturligvis – også driver jorden for egen regning og risiko.

Betingelsen om at man driver sin ejendom aktivt skal være opfyldt på aftaletidspunktet, og det er min anbefaling, at man allerede overgår fra en passiv bortforpagtning til egen drift senest året før salgs-året.

Vær opmærksom på tidsfristerne

For det andet skal man som sælger være opmærksom på tidsfristerne for genplacering af en ejendomsavance.

Beskatningen af en ejendomsavance kan genplaceres i en fast ejendom, der er købt året før salgs-året, i salgsåret eller i året efter. Der regnes i hele kalenderår.

Konstateringen af en ejendomsavance sker på tidspunktet for parternes indgåelse af en aftale om overdragelse, hvorimod det aftalte tidspunkt for overtagelse er underordnet.

Hvis du i 2021 er i proces med at sælge din ejendom, skal du vide, at en underskrift inden nytår vil betyde, at du kan genplacere i ejendomme købt af dig i perioden fra 1.1.2020 til 31.12.2022.

Hvis aftaletidspunktet flyttes til efter nytår, vil perioden flyttes til at omfatte ejendomme købt i perioden 1.1.21 til 31.12.2023.

Dette bør en sælger og sælgers rådgivere være opmærksomme på i en forhandlingssituation.

Afkastningsevne

Udover dette skal den erhvervede ejendom også have en rimelig og realistisk afkastningsevne som erhvervsejendom.

Ved genplacering i skovejendomme er det en hovedregel, at ”værdien af vedmassen skal overstige jagtinteressen9 for at minimere en formodning om, at investeringen har været til opfyldelse af sælgers hobby, fremfor en fortsættelse af et erhvervsliv.

Med de ord, vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.

Læs også