Bliv klog på bedriftens største klimagevinster med digitalt klimaværktøj

Med landbrugets digitale klimaværktøj ESGreen Tool kan du finde ud af, hvilke klimatiltag der giver den største klimagevinst på din bedrift. Allier dig gerne med din rådgiver for at få det bedste resultat.

Af director Jens Bligaard, Seges Innovation

Der skal sættes turbo på bæredygtigheden på landets bedrifter, og rigtigt mange landmænd er allerede rigtigt godt i gang både i stalden og på marken. Ofte kan det dog være svært at gennemskue, hvilke tiltag der reducerer bedriftens klimaaftryk mest.

Giver det for eksempel den største klimagevinst at køre gyllen til biogas? At bruge nitrifikationshæmmere i marken? At tilsætte fedt til foderet i kvægstalden? Eller skal der sættes ind et helt andet sted?

For at kunne beregne hvilke klimatiltag, der virker bedst, har vi i Seges Innovation sammen med Forenet Kredit og Nykredit udviklet det digitale klimaværktøj ESGreen Tool.

Med ESGreen Tool kan du lave konkrete scenarier for, hvilken effekt forskellige klimatiltag på din bedrift vil have. Du kan bogstaveligt talt teste direkte på computeren, hvordan de mulige tiltag virker i praksis.

Dermed får du viden til at træffe den rigtige beslutning om, hvilke klimaknapper du skal skrue på for at reducere dine udledninger bedst muligt i forhold til omkostningerne.

Din rådgiver kan hjælpe dig i gang

Mere end 1.000 danske landmænd har allerede været inde og udforske værktøjet, der bygger på internationalt anerkendte beregningsmetoder.

Jeg er dog helt med på, at det for nogle landmænd kan være svært at komme i gang med et digitalt værktøj som ESGreen Tool. Derfor er jeg glad for, at næsten 100 rådgivere fra landets rådgivningsvirksomheder har uddannet og certificeret sig i klimaværktøjet, så de kan hjælpe landmænd i gang med at sænke deres klimaaftryk.

Selvom du allerede har helt tjek på ESGreen Tool, kan det alligevel være en god idé at alliere dig med din rådgiver. Det skyldes, at du med rådgiverens faglige viden kan komme et spadestik dybere med klimaaftryksberegningerne og dermed få et endnu bedre grundlag for at vælge de rigtige virkemidler på din bedrift.

Der kan også være dilemmaer i klimaarbejdet – for eksempel i forhold til økonomien – som det kan være en stor fordel at diskutere med en rådgiver, der kender både dig og de forskellige virkemidler godt.

Samarbejder i flere kommuner

På kommunalt niveau sker der også noget. I de seneste måneder har en række kommuner i samarbejde med landboforeninger og rådgivningen i DLBR på frivillig basis aftalt at hjælpe lokale landmænd med at komme i gang med at bruge ESGreen Tool. Landmændene lærer blandt andet at lave beregninger og handlingsplaner for deres bedrifter for at reducere klimaaftrykket.

Det er særdeles positivt, at kommunerne nu også er kommet på banen. For det er en fælles indsats at mindske landbrugets CO2-udledninger, og sådanne samarbejder vil uden tvivl styrke dialogen mellem de forskellige parter.

I den forbindelse skal DLBR også roses for i dén grad at tage ansvar for at klæde »deres« landmænd fagligt på til at komme ind i klimakampen.

Få overblik over dit klimaaftryk nu

Den nye regering har som bekendt et stort fokus på landbrugets drivhusgasudledninger, og så sent som i sidste uge var Klimarådet ude med en rapport med anbefaling om en CO2-afgift. Der er mange aspekter i den sag, og ingen ved endnu, hvad der konkret sker, eller hvornår det kommer.

Det eneste, der er sikkert, er, at landbrugets udledninger skal ned. Og landbruget har igennem tiden vist, at med indsigt og viden kan erhvervet gøre rigtigt meget selv. Derfor vil jeg opfordre til, at du allerede nu får indsigt i dit klimaaftryk og finder ud af, hvordan drivhusgasudledningerne på din bedrift mest meningsfyldt kan nedsættes.

God fornøjelse med klimaarbejdet!

Læs også