Indskærpelser ved kontrolbesøg: Nye staldkrav kan være svære at overskue

Reglerne er indviklede, og derfor kan et sæt ekstra øjne på en kontrolrapport være en god idé, hvis man har fået en indskærpelse.

Frem mod 2034 er der flere og flere regler, der træder i kraft om hold af kvæg.

1. juli 2024 er endnu en mærkedato, hvor en stor stak regler træder i kraft – ret præcist 29 paragraffer inklusiv visse underpunkter, hvis ens stald er taget i brug før den 1. juli 2010.

Allerede nu har nogle landmænd ved kontrolbesøg fået indskærpelse for brud på regler, der endnu ikke er trådt i kraft. Det oplyser Sagro i deres nyhedsbrev.

- Ja, jeg kan godt forstå, at man kan undre sig over, at sådan noget kan ske. Det er bestemt ikke rart, så man skal være vågen, når man læser kontrolrapporten. Man har 14 dage til at klage, så det kan være, det er en god idé at få et sæt friske øjne på papirerne, hvis man har fået en indskærpelse, siger Jesper Kristensen, der er kvægrådgiver i Sagro.

Få styr på termerne

Helt konkret har kvægrådgiveren været ude for, at en kunde fik en indskærpelse for brud på reglen om, at der skal være en sygeboks på bedriften. »Syge og tilskadekomne malkekøer skal opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt«, som det står anført i §33, stk. 2. Der er bare den hage, at den paragraf først træder i kraft 1. juli 2024.

- Kontrolløren havde byttet rundt på termerne sygepladser og sygebokse. Men hvis jeg skal komme vedkommende lidt i møde, så vil jeg sige, at det er en menneskelig fejl, for der er virkelig mange paragraffer at holde styr på. Det er ingen undskyldning for indskærpelsen, men det er måske en forklaring på, at det kan ske, siger Jesper Kristensen.

Små, vigtige detaljer

En af de nye regler, der træder i kraft 1. juli 2024, er kravet om mulighed for enkeltsygebokse. Dette krav er ikke nødvendigvis så nemt at komme omkring, hvis man allerede er presset på pladsen i forvejen. Men her ligger djævlen ifølge Sagro i ordet »kunne«.

Det er nemlig ikke et krav, at man har en permanent enkeltsygeboks. Men man skal ved kontrol kunne redegøre for, hvordan man hurtigt etablerer én, fordi det er et krav, hvis det skønnes nødvendigt for den syge eller tilskadekomne ko.

Men hvor stor skal denne boks så være? Mindstekravene er 10 kvadratmeter for små racer og 12 kvadratmeter for store racer.

- Igen vil jeg anbefale, at man får friske øjne på sine planer. Det er ikke mange dage siden, at jeg talte med en kunde, som troede, at kravet var 16 kvadratmeter, og der er jo en verden til forskel på de to ting ude i virkeligheden i stalden. Der er utrolig mange ting, man skal holde styr på, så de små, men vigtige, detaljer kan nemt glippe, forklarer Jesper Kristensen.

God idé at holde sig ajour

Blandt andre vigtige detaljer kan nævnes, at man nu maksimalt må have 10 køer pr. meter drikkekar. Og ikke mindst er der krav til kælvningsfaciliteter. Kælvning skal som udgangspunkt ske i enkeltkælvningsbokse.

- Det er dog en lille parentes om, at hvis man for eksempel har travlt med en salmonellasanering, er det tilladt at afvige fra kravet, siger han.

Desuden skal der altid være fire pladser til kælvende køer pr. 100 køer i besætningen, hvis man har flere end 100 køer i alt. Desuden er arealkravet det samme som ved enkeltsygebokse.

- Man kan selv holde sig ajour med kravene, og der er en virkelig gode side om det inde på Landbrugsinfo.dk, som løbende bliver opdateret. Man skal være vågen, hvis man vil have alle detaljer med og finde dem selv, så her er siden en god hjælp, siger Jesper Kristensen.

Kontrolløren havde byttet rundt på termerne sygepladser og sygebokse. Men hvis jeg skal komme vedkommende lidt i møde, så vil jeg sige, at det er en menneskelig fejl, for der er virkelig mange paragraffer at holde styr på

Jesper Kristensen, kvægrådgiver, Sagro

Nye velfærdskrav pr. 1. juli 2024

Næste runde af overgangsordninger for Lov om hold af kvæg kommer pr. 1. juli 2024. Her kommer følgende krav til at gælde:

  • Enkeltkælvningsbokse: Ko og kalv skal gå sammen i minimum 12 timer i en enkeltkælvningsboks i konventionelle besætninger. For økologer hedder det 24 timer
  • Sygepladser: Der skal allerede nu være minimum én sygeplads pr. 100 køer. Fra 1. juli 2024 skal syge og tilskadekomne malkekøer opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt
  • Ekstra krav til højdrægtige dyr: Højdrægtige dyr, både køer og kvier, skal have bredere sengebåse, mere plads, og der er krav til hvileareal i dybstrøelse
  • Ædepladser: Maksimalt to køer pr. ædeplads til alle køer bortset fra højdrægtige og nykælvere, som skal have én ko pr. ædeplads
  • Fuldspalter: Udfases i 2024 – medmindre de er i forbindelse med en bindestald. Disse må leve videre indtil bindestaldene udfases i 2027. Dette gælder for både kvier og tyrekalve
  • Eftergiveligt gulv: Gummi på opsamlingspladserne i 2024. Det gælder også på opsamlingspladser foran robotter
  • Vandforsyning: Hver ko skal have adgang til 10 centimeter vandkar

Kilde: KvægXperten

Læs også