Nyt projekt kommer hele vejen »Rundt om reproduktionen« hos køer

Et nyt projekt vil analysere reproduktionen i kobesætninger med det formål at forbedre besætningernes resultater. Det er LVK og Ceva Animal Health, som er gået sammen om projektet, der skal munde ud i et styringsværktøj, der kan konkretisere, hvor i produktionen nyttige tiltag kunne være relevante.

LVK og Ceva Animal Health ønsker med projektet »Rundt om reproduktionen« at forbedre reproduktionen i malkekvægbesætninger.

For at forbedre reproduktionen i malkekvægbesætninger har LVK og Ceva Animal Health igangsat projektet »Rundt om reproduktionen«. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Projektet skal skabe mere viden om de enkelte besætninger og de elementer, der har betydning for god reproduktion. Alt sammen med det formål at gøre gode køer drægtige og dermed styrke reproduktionen i den enkelte besætning.

- Vi har eksempler på, at reproduktion udgør langt hovedparten af de registrerede årsager til at udsætte køerne. Med dette projekt forventer vi at finde redskaber til at mindske antallet af køer, der udsættes på grund af reproduktion, lyder det fra Marie Skau, kvægdyrlæge og teamleder i LVK, som fortsætter:

- Her vil mere viden om reproduktionen i de enkelte besætninger gøre det muligt at identificere årsager til en lav reproduktionseffektivitet. På den måde kan vi forbedre rådgivningen og dermed besætningernes resultater samt vores kunders økonomi og bæredygtighed.

Styringsværktøj til tiltag

I projektet bidrager hver LVK-kvægdyrlæge med en besætning med lav reproduktionseffektivitet. For denne besætning udarbejder dyrlægen en rapport baseret på en skabelon, som er skabt til projektet. Skabelonen indeholder alle elementer med betydning for reproduktion.

- En sådan systematisk gennemgang af hver besætning giver os den nødvendige viden til at identificere eventuelle fællestræk i besætningerne, fortæller Marie Skau og uddyber:

- Det kan for eksempel være manglende brunstobservation eller dårligt lys i stalden. Vi vil også gå i dybden med brugen af sygdomskoder, der indberettes i DMS, så vi kan evaluere effekten af reproduktionsbehandlinger bedre, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt.

Marie Skau og kvægfagdyrlæge Maja Albrechtsen fra Ceva Animal Health gennemgår alle de udfyldte rapporter og identificerer problemområder og eventuelle fællestræk.

Projektet kører fra medio april 2024 til marts 2025.

Fakta om projekt »Rundt om reproduktion«

• Projektdeltagere: LVK og Ceva Animal Health

• Hver LVK-kvægdyrlæge bidrager med en besætning med lav reproduktionseffektivitet. Reproduktionseffektivitet er produktet af insemineringsprocent og drægtighedsprocent

• Besætningen skal have mindst 200 køer og lave regelmæssige drægtighedsundersøgelser ved en inseminør, og besætningen bruger ikke foldtyr.

• Besætning og dyrlæge anonymiseres i undersøgelsen

• Projektet kører fra 18. april til 1. marts 2025

Fakta om elementer der kan påvirke drægtighed

• Reproduktionslidelser

• Fordøjelses- og stofskiftelidelser

• Klov- og lemmelidelser

• Koens huld

• Fodring

• Opstaldning – gulvtype, sengepladser, foderpladser, plads i gangarealer, foderplads, vand, lys

• Arbejdsrutiner

• Management – brunstobservation, aktivitetsmålere, drægtighedsundersøgelse

Læs også