Reduktion af landbruget er en misforstået klimaløsning

Bedre klima og miljø skal ikke være ensbetydende med mindre landbrug, fastslog de Konservatives formand Søren Pape Poulsen, da han besøgte mælkeproducent Jakob Gade i Skals.

- Vi kunne løse alle klimaudfordringer i Danmark i morgen. Det er bare at lukke industrien og landbruget ned, men det er ikke den vej, vi skal. Det ville heller ikke løse verdens problemer. Vi skal i stedet vise vejen med alle de gode indsatser, der bliver gjort rundt omkring og så skal vi have styrket forskningen på området. Der ser jeg et eksporteventyr ligge og vente, lød det fra det Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen, da han sammen med L&F-formand Søren Søndergaard forleden var på besøg hos mælkeproducent Jakob Gade i Skals ved Viborg for at hente skyts til de kommende landbrugsforhandlinger.

- Det er misforstået, når der i klimadebatten ligger en underforståethed om, at vi skal have mindre af noget – for eksempel landbrug. Det er stemmer fra fortiden. I stedet skal vi fokusere på, hvordan vi kan lave ændringer og løsninger, som vi kan sælge til resten af verden. Det er der, Danmark kan gøre den største forskel, for det batter ikke meget i det store billede, hvis vi bare koncentrerer os om vores egen lille osteklokke, sagde partiformanden.

- Samtidig vil en reduktion af landbruget heller ikke give mening, da der jo ikke er overskud af fødevarer på verdensplan, konstaterede han.

Målet vigtigere end midlet

For Jakob Gade er vandplanerne et af de centrale emner, når snakken falder på miljø og klima. Han frygter at skulle tage omkring halvdelen af sine 270 hektar ud af drift, hvis det ender med, at de kommende vandområdeplaner retter sig efter de seneste anbefalinger fra Aarhus Universitet.

Her ser Søren Pape også gerne en anden tilgang til sagen.

- Når man kigger på en case som for eksempel Hjarbæk Fjord, synes jeg, det vigtigste må være at se på vandkvaliteten frem for kvælstofbelastningen. Derfor kan én løsning måske være optimal et sted, mens andre virkemidler skal tages i brug andre steder. Det bør være målet og ikke midlet, der er vigtigst. Der bør være plads til at få en geografisk forskellighed ind i håndteringen, sagde Søren Pape, der gerne så eksempelvis Viborg Kommune som forsøgs- eller modelkommune i bestræbelserne på at opnå bedre vandmiljø via andre virkemidler end kvælstofreduktion.

Håber på langsigtede løsninger

Med lovning på, at de Konservative vil kæmpe for, at mere klima og miljø ikke skal være ensbetydende med mindre landbrug, håber Jakob Gade og Søren Søndergaard, at det i denne omgang lykkes Folketingets partier at lande en bred aftale om landbruget med langsigtede løsninger.

- Der har været lidt slinger i retningen de seneste år, og i landbruget har vi brug for langsigtede løsninger, der ikke bliver lavet om hvert femte år, lød det fra Jakob Gade, der på rundturen nævnte spaltegulvet med skraber i stalden som et af de tiltag, der siden stalden blev bygget for seks år siden, er gået fra at blive betragtet som en del af løsningen til ikke længere at have effekt i klimakampen.

Læs også

Senere første slæt bør ikke gå ud over kvaliteten
Nyt koncept: Kvier kan blive til rødt oksekød
Thise Mejeri låner en million kroner af forbrugerne
»Stevnskalven« på vej: Nyt tiltag skal vende tab til en god forretning
Potentiale i mælk fra gamle kvægracer
Seks slæt – bedst økonomi for økologer