Fra tvang til mulighed med »Stevnskalven«: Nyt tiltag skal vende lovkrav og tab til en god forretning

Ved at krydse jersey-køer med en kødkvægrace vil en gruppe mælkeproducenter vende det, der før var et tab og en udgift for virksomheden til en gevinst.

- Ved at samle kalvene giver det mulighed for at brande kødet under samme navn og dermed adskille sig fra konkurrenterne, påpeger Bente Poulsen fra VKST.

Med udgangen af året træder en ny lovgivning i kraft, og så er det ikke længere tilladt at aflive de kalve, der er tilovers i mælkeproduktionen. Det er især en udfordring for mælkeproducenter med jersey-køer.

- For mens mælkeproducenter med sortbrogede køer gennem længere tid har solgt kalvene til kødproduktion, har jersey-folkene ikke haft de samme muligheder, da både kvaliteten og mængden af kød på jersey-kalvene ikke har været egnet.

- Det skal der laves om på, fortæller Bente Poulsen, der er virksomhedsrådgiver hos VKST, og som i samarbejde med VKST’s kvægrådgivere har taget initiativ til et nyt koncept, som skal at gøre jersey-kalven til en god forretning.

Enkelt forretningskoncept

- Konceptet går ud på, at jersey-producenterne fremover krydser de samme kødkvægracer ind med jersey-køerne og på den måde får skabt en mere kødfyldt og ensartet kalv, forklarer Bente Poulsen.

- Derefter samler producenterne deres kalve ét sted, hvor der er fuld fokus på at opdrætte med henblik på en god kødproduktion. Et anpartsselskab skal være rammen, og målet er en merindtjening, lyder det videre fra Bente Poulsen og tilføjer, at konceptet med én fællesstald løser mange udfordringer.

- Mange har ikke kapacitet i hverken bygninger eller personale til at producere kalvene selv uden, at de skal ud og investere. Og samtidig skal man have en ny miljøgodkendelse for at holde kalvene hjemme i egen stald. Derfor samler vi kalvene ét sted, hvor der allerede er stalde og miljøgodkendelse – og så gør vi dem samtidig til en god forretning, siger hun.

- Konceptet går ud på, at jersey-producenterne fremover krydser de samme kødkvægracer ind med jersey-køerne og på den måde får skabt en mere kødfyldt og ensartet kalv.

Bente Poulsen, virksomhedsrådgiver i VKST

Derfor arbejder en gruppe jersey-producenter på at leje sig ind i en stald på Stevns, hvor de vil samle kalvene.

Konceptet er derefter enkelt. Jersey-folkene laver sammen et anpartsselskab, hvor man giver et indskud pr. kalv og får en leveringsrettighed pr. kalv. Der er desuden etableret et samarbejde med en kreaturslagter, og tilsammen danner det rammen for, at kødet kan afsættes som kvalitetskød.

Branding under fælles navn

En central del af forretningskonceptet er branding af kalvekødet under navnet »Stevnskalven«.

- Ved at samle kalvene giver det mulighed for at brande kødet under samme navn og dermed adskille sig fra konkurrenterne. Det er en vigtig del af forrentningskonceptet og en af nøglerne til merindtjening, påpeger Bente Poulsen, som før har arbejdet med fødevareproducenter, der har gjort den mere almindelige fødevare mere eksklusiv.

Jens Christian Sørensen fra Slagelse-egnen er mælkeproducent med jersey-køer og en del af den gruppe, der arbejder på at gøre »Stevnskalven« til virkelighed. Han tror, at samarbejdet mellem mælkeproducenterne og et anpartsselskab kan bane vejen for at gøre kalvene til et forretningsområde.

- Jeg tror, at vi som jersey-mælkeproducenter står over for en stor udfordring i fremtiden med at afsætte vores tyrekalve til viderefedning, og derfor var jeg hurtig til at støtte op om projektet.

- Vi har fundet, fortsætter Jens Christian Sørensen, et meget effektivt produktionsanlæg med en stor kapacitet, og sammen med den gode historie om vores erhverv, tror jeg, at projektet kan blive en økonomisk, bæredygtig forretning.

Læs også