Kvægnoter 19. maj 2021

Rekordvækst for økologisk ost

I 2020 blev der solgt 5.800 ton økologisk ost i detailhandelen – 24 procent mere end året før og den største mængde nogensinde, skriver mejeri.dk.

- Sidste år så vi det suverænt største salg af økologisk ost nogensinde, siger chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer, og bemærker, at omsætningen i 2020 steg 14 pct. – fra 507 mio. kr. til 576 mio. kr.

Som årsag til den store stigning peger han på, at landets mejerier er begyndt at satse mere på øko-ost ved dels at øge produktionen, dels at tilbyde et bredere sortiment og flere specialoste. Dertil kommer en »corona-effekt«, i form af at mange arbejdede hjemme i 2020 og blandt andet spiste brød med økologisk ost i middagspausen.

Mens økologisk mælk har en markedsandel på 33 procent og økologisk yoghurt, smør og blandingsprodukter ligger på knap 20 har øko-osten stadig blot en markedsandel på syv procent.

--

Øko-køernes metanudfordring

Ved at tilsætte forskellige foderstoffer er forskerne allerede nu godt på vej til at mindske køernes udslip af metan. Faktisk er det allerede lykkes i forsøg at mindske udslippet med 30 procent, skriver DR.

Det er dog en udfordring, at tilsætningsstofferne ikke kan bruges til økologiske køer.

- Der bliver jo en udfordring for økologerne, hvis den konventionelle produktion kan reducere deres klimabidrag med 50 procent indenfor en kort årrække. Så står de ligesom tilbage på perronen og skal finde på noget andet, siger professor Peter Lund fra Aarhus Universitet til DR.

Der er i dag 1,5 millioner stykker kvæg i Danmark. Ud af dem er 13 procent økologiske, og regeringen har en ambition om, at økologi i fremtiden skal fylde endnu mere i dansk landbrug.

Derfor bliver der lige nu også forsket i tilsætningsmidler baseret på blandt andet æteriske olier.

Forskning har andre steder i verden vist, at det kan give en reduktion i metanudslippet på seks til otte procent, og det skal nu undersøges, om det har samme effekt på danske køer.

--

Mælkeproducenter mangler nedskrevet strategi

I en undersøgelse lavet af L&F’ sektor for Økonomi og Virksomhedsledelse svarede kun 11 procent af mælkeproducenterne, at de havde en nedskrevet strategi. Ligeledes svarede kun 11 procent, at de i høj grad brugte deres budgetter som grundlag for den løbende styring, optimering og opfølgning af bedriften.

Det kræver handling, udtaler formand for L&F Kvæg, Christian Lund, i Kvægnyt.

- Når man har styr på sin bedrift, så viser man sine vigtigste interessenter, at der er et stærkt fundament at bygge på. Jeg plejer at sige, at de vigtigste interessenter først og fremmest er din familie – og så kommer banken lige derefter. Og her er både budget og strategi vigtige parametre. Så der er en rigtig god grund til at bruge de muligheder og værktøjer, vi har, lyder det fra formanden, der understreger, at hverken budget eller strategi behøver at være en kompleks opgave.

Mens strategi og budget ikke står stærkt hos mælkeproducenterne, glæder Christian Lund sig over, at 53 procent svarede, at de kender deres fremstillingspris.

Læs også