Landets næststørste kontrolforening er nu historie

Pr. 30. juni lukkede bestyrelsen bag Nibeegnens Kontrolforening den 55 år gamle forening ned. De var den sidste tilbage, foruden RYK. En forening med 47 besætninger og 13.500 køer.

De har alle fire haft stor betydning for Nibeegnens Kontrolforening, som pr. 30. juni blev lukket ned, som andensidste kontrolforening i Danmark. Da der var flest, var der omkring 1.800 foreninger i Danmark. Fra venstre ses seneste formand, Anders Langdahl, seneste kontrolassistent Henrik Nielsen, forhenværende kontrolassistent Hans Christian Skjødt og tidligere formand Karl Simensen. Fotos: Tenna Bang Det er Hans Christian Skjødt, som står bag foreningen og som var kontrolassistent de første 40 år af foreningens levetid. De danske køer er blevet ydelseskontrolleret siden 1895. Dengang gav de omkring 2.000 kg mælk årligt. Et tal som er steget til over 11.000 kg.

En epoke er slut. Nibeegnens Kontrolforening er lukket ned og nu historie.

Man har ydelseskontrolleret de danske malkekøer siden 1895, hvor de første kontrolforeninger så dagens lys. Dengang gav en ko omkring 2.000 kg mælk årligt. Sidste år blev omkring 90 procent af de danske malkekøer ydelseskontrolleret og ydelsen er steget til over 11.000 kg mælk årligt.

Der har været mange kontrolforeninger herhjemme. I 1930érne til 1960érne var der omkring 1.800 foreninger i Danmark. Men de seneste år har der kun været to tilbage i Danmark. RYK og Nibeegnens Kontrolforening.

Pr. 30. juni i år lukkede Nibeegnens Kontrolforening ned efter 55 års virke. Foreningen lukkede med 47 besætninger i kartoteket, 13.500 køer og kontrolassistenten, Henrik Nielsen.

- Jeg har afleveret alt udstyret, siger kontrolassistenten på foreningens sidste dag, den 30. juni, hvor LandbrugNord møder ham og tre andre, som har haft stor betydning for foreningen, til formiddagskaffe på Damgaard i Suldrup uden for Støvring i Himmerland.

Henrik Nielsen har været kontrolassistent i Nibeegnens Kontrolforening i 16 år. Her forinden bestred Hans Christian Skjødt stillingen i 40 år. Rundt om bordet sidder også tidligere formand og medlem af bestyrelsen i 28 år, Karl Simensen og herren i huset, Anders Langdahl, som, i hvert fald her på foreningens sidste dag er nuværende formand.

Svære overvejelser

Beslutningen om at lukke Nibeegnens Kontrolforening kom på tale, da kontrolassistent Henrik Nielsen meldte ud, at han ønskede at stoppe. Henrik Nielsen har været kontrolassistent i Nibeegnens Kontrolforening i 16 år, men startede allerede tilbage i 1989 som ansat ved den tidligere assistent Hans Christian Skjødt. Henrik Nielsen har nu valgt at prøve noget andet.

Bestyrelsen har overvejet muligheden for at ansætte en ny kontrolassistent og drive foreningen videre.

- Vi vil skulle ud og ansatte en mand og det tror jeg såmænd godt vi kan. Men han skal ud at investere i det udstyr, han skal bruge til at tage prøver med og en bil. Det er mange penge, han skal bringe ind i den virksomhed han skal have op at køre.

- Nu kan vi se Henrik, han har været her i 16 år og samtidig er antallet af besætninger halveret. Og det tror jeg sker igen indenfor de næste 5-10 år, så er vi desværre nede på måske 25 besætninger og selvom koantallet måske er det samme, så vil foreningen stå i en situation, hvor vi ikke vil kunne fuldtidsbeskæftiget en mand.

- Samtidig har RYK allerede meldt ud, at indenfor måske tre år, så skal der nyt udstyr til igen. Så bliver der en periode, hvor man kommer til at køre med to systemer, samtidig med at antallet af robotbesætninger nok stiger. Og så er det et tyndt eksistensgrundlag at starte på, forklarer Anders Langdahl.

Den endelige beslutning

Både formanden og kontrolassistenten tog et møde med direktøren og formanden i RYK inden den endelige beslutning blev taget.

- Efter det møde var vi helt afklaret om at det her ikke kunne køre videre, forklarer Anders Langdahl, som erkender, at det er en underlig fornemmelse, at man nu »bare« skal ind under den store forening.

Ved formiddagskaffen på Damgaard lægger den tidligere formand Karl Simensen, heller ikke lægger skjul på, at han synes det er en skam, at Nibeegnens Kontrolforening ikke fortsætter.

Godt samarbejde med RYK

RYK er en erhvervsdrivende fond, som blev etableret af Landbrug & Fødevarer Kvæg tilbage i 2003, hvor 27 kontrolforeninger skød deres aktiver ind i fonden. Dengang var der stadig omkring 100 kontrolforeninger i Danmark. RYK har i dag omkring 2.300 mælkeproducenter i deres kartotek og 65 ansatte.

Og allerede dengang var mulighederne for at gå ind under RYK oppe at vende, da »den store« inviterede den mindre, men selvstændige forening, til en snak.

- Problemet var, at mens mange kontrolforeninger i Danmark havde ansat en kontrolassistent og opbygget en kapital inde i forening, så havde vi jo lavet en selvstændig virksomhed, forklarer Anders Langdahl.

Han husker, at det ville koste 58 kroner pr. ko at komme med i RYK dengang.

- Så hvis Nibeegnens Kontrolforening var gået med på det tidspunkt, så skulle vi ud og kræve penge ind, for vi havde måske kun 1-2 kroner stående pr. ko. Og samtidig fandt vi jo en dygtig mand i Henrik (Kontrolassistent Henrik Nielsen, red.) kort tid efter. Dengang var han jo allerede i lære ved Skjødt (tidligere kontrolassistent Hans Christian Skjødt, red.).

Godt samarbejde med RYK

Nibeegnens Kontrolforening har igennem mange år kørt et godt samarbejde med RYK.

- Jeg tror faktisk at RYK har haft det godt med, at vi har været der, for der har jo været konkurrence. Vi har i Nibeegnens Kontrolforening haft noget af det billigste kontrolarbejde i Danmark. Nu hvor vi lukker, bliver RYK jo en monopol-virksomhed, siger Anders Langdahl, som allerede nu kan se, at det bliver dyrere at få ydelseskontrolleret – især for dem med A-kontol.

Medlemmerne fra Nibeegnens Kontrolforening har kun en mulighed, hvis de vil have ydelseskontrolleret deres køer og det er RYK.

Foreningen opstod i 1966

Hans Christian Skjødt, var kontrolassistent i foreningen fra start i 1966 og modtog ved sin afsked i 2006 en medalje fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab for 40 års lang tro tjeneste.

- Jeg overtog en gammel kontrolforening, som hed Bislev-Veggerby i 1966 og så lavede vi foreningen om til at være en selvstændig virksomhed. Jeg var startet et par år forinden som almindelig lønmodtager, men så ændrede vi foreningen så jeg blev selvstændig og arbejdede til en fast pris i kontrolforeningen, hvor jeg styrede det hele selv, forklarer Hans Christian Skjødt.

Flere og flere foreninger kom med ind under Nibeegnens Kontrolforening og foreningen kom til at dække store dele af Himmerland.

I de 40 år Hans Christian Skjødt tog den ene mælkeprøve efter den anden, steg koantallet fra 550 køer til 11.500 køer, mens antal besætninger, som køerne kom fra, gik fra 100 til omkring 87 besætninger.

Nu er alle forhenværende

De fire herrer sidder tilbage med en underlig tom fornemmelse i maven på foreningens sidste dag.

- Det har været en fantastisk forening. Vi har altid kunnet finde ud af det, siger Karl Simensen.

- Medlemmerne har fået en god behandling til en god pris. Prisen har været afgørende, siger Hans Christian Skjødt.

- Når man tænker tilbage på de seneste år, har der altid været over 50 procent af medlemmerne til generalforsamling. Det er der ikke mange andre foreninger, som kan præstere, siger Anders Langdahl.

- Det har været et godt arbejde. Jeg har været rigtig glad for det, siger Henrik Nielsen.

De fire rejser sig op. Da de kom ind, var to ad dem »nuværende«, nu er de alle fire »forhenværende«.

Læs også