Lær at skelne mellem de to typer af digital dermatitis

Klovregistreringsprogrammet understøtter nu differentieret behandling af to typer digital dermatitis. Det skulle gerne være med til at reducere forekomsten, som der stadig er potentiale i at forbedre.

Lær at skelne mellem to typer digital dermatitis - og få bugt med sygdommen i din besætning. Sådan lød indgangsvinklen til et webinar for nyligt afholdt af Seges, hvor Peter Raundal, specialkonsulent, Seges, gav en status på situationen i de danske kvægbesætninger.

Digital dermatitis har været et stort problem i mange kvægbesætninger - og det er det stadig for nogen.

- Situationen er lidt bedre i dag end, den var tilbage i 2013 eller 2014, men vi har stadig meget arbejde tilbage, fastslår Peter Raundal.

Lidt under 20 procent af køerne, som klovbeskæres ude i besætningerne, har således digital dermatitis.

- Og man skal have in mente, at disse tal faktisk er underestimeret, så den reelle forekomst er højere, end hvad vi kan se opgivet, lyder det fra Peter Raundal.

De kroniske tilfælde bliver glemt

En måde at få fokus på digital dermatitis og få forekomsten reduceret her i Danmark er ifølge Peter Raundal at fokusere på de kroniske tilfælde af klovsygdommen.

Der findes to typer digital dermatitis - aktive og kroniske. De to typer skal behandles på to vidt forskellige måder for at holde sygdommen under kontrol. Derfor er det nødvendigt, at man kan skelne mellem dem og registrere dem korrekt.

- I Danmark har der ikke været tradition for at se ret meget på de kroniske tilfælde af digital dermatitis, siger Peter Raundal og tilføjer:

- Men vi har for nyligt lanceret værktøjer, som måske kan hjælpe med at få styr på de kroniske tilfælde af digital dermatitis i den enkelte besætning.

Først i februar blev det således muligt for kvægbrugerne at anvende appen Nordic Claw App og dermed registrere digital dermatitis som enten et akut eller et kronisk tilfælde.

- Jeg er nødt til at understrege, at gode klovregistreringer, er første step i at reducere tilfældene af digital dermatitis i besætningen, siger Peter Raundal.

Dernæst er det muligt at lave kontrolstrategier for at reducere forekomsten af digital dermatitis i besætningen.

Et andet værktøj, som Seges netop har udarbejdet, er, et nyt dynamisk værktøj i DMS, hvor man kan se en oversigt over digital dermatitis i sin besætning, fordelt på kroniske og akutte tilfælde baseret på registreringerne i Nordic Claw App.

Gå systematisk til værks

For at få has på digital dermatitis i besætningen, skal man ifølge Peter Raundal som det første snakke med sin klovbeskærer, dyrlæge og kvægrådgiver. Man er nødt til at have et set up af folk omkring sig til at hjælpe med klovsundheden i besætningen.

- Jeg anbefaler, at man bruger Nordic Claw App og registrerer alle tilfælde af digital dermatitis - fordelt på kroniske og akutte tilfælde, siger Peter Raundal.

Han råder også til, at man registrerer alle behandlinger, også de akutte mellem klovbeskæringer - gerne med SmartKloven.

- Det er den eneste måde, hvorpå man kan få det fulde overblik over situationen, fastslår han.

Derudover er det vigtigt at anvende DMS til sammen med dyrlægen og kvægrådgiveren at evaluere forekomsten af digital dermatitis i besætningen samt få udarbejdet kontrolstrategier til at få bugt med digital dermatitis.

- Ved at følge ovenstående trin for trin skulle man forhåbentligt få reduceret forekomsten af digital dermatitis i besætningen, påpeger Peter Raundal.

- Jeg er nødt til at understrege, at gode klovregistreringer, er første step i at reducere tilfældene af digital dermatitis i besætningen.

Peter Raundal, specialkonsulent, Seges

 

Læs også