Bevar så meget energi og protein i ensilagen som muligt

Majssæsonen står for døren, og det er vigtigt, at man har forberedt sig grundigt, så man får al energi og protein fra majsen med i køernes foder.

Alle led i foderkæden skal ifølge Søren Hertzum, SH Ensilering, optimeres, så mængden og kvaliteten bliver i top, og omkostningerne pr. foderenhed holdes nede. Arkivfoto - Selvom man med ensileringsmidler kan undgå et større energitab, er hele managementdelen omkring både ensilering og udtagning i stakken, yderst vigtig, påpeger Søren Hertzum, SH Ensilering. Arkivfoto

Tilskudsfoder er dyrt for tiden. Derfor kommer Søren Hertzum, SH Ensilering med et lille opråb til kvægbrugerne, om at passe på næringsstofferne i grovfoderet.

- Proteinpriserne er stukket helt af, så nu er det om nogensinde vigtigt at passe på sit protein - og kornet er også dyrt, siger Søren Hertzum.

Hele managementdelen omkring ensilering, ilægning i stak med mere er selvfølgelig yderst vigtig.

Alle led i foderkæden skal ifølge Søren Hertzum optimeres, så mængden og kvaliteten bliver i top, og omkostningerne pr. foderenhed holdes nede.

Ensilering kræver omtanke

Generelt for både græs, kløver, lucerne og majs gælder, at snitning altid bør ske under gode vejrforhold, så afgrøderne er rene og tørre.

- Det er vigtigt, at snitlængden passer til tørstofindholdet i planterne. Hvis der snittes for kort, bliver der frigivet for meget saft. Det vil føre til væskevandringer i stakken, som kan give fejlgæring og saftafløb, siger Søren Hertzum og fortsætter:

- Snittes der for langt, vil der i tørre afgrøder blive frigivet for lidt sukker til ensileringen, og der vil være risiko for, at sammentrykningen bliver for ringe.

Han anbefaler, at sammentrykningen sker i tynde lag på højest ti centimeter. Og at man sørger for at dække stakken straks efter endt snitning med plastik af god kvalitet.

Ensileringsmidler kan reducere eventuelt tab

Tilsætter man ensileringsmidler kan det reducere tabet af næringsstoffer i ensilagen. 

- Tabet ved selve ensileringen kan med et homofermentativt ensileringsmiddel mere end halveres. Mens tabet ved varmedannelse i ensilagen efter åbning af stakken med et heterofermentativt eller kemisk ensileringsmiddel helt kan undgås, påpeger Søren Hertzum og fortsætter:

- Hvis man har noget ensilage, der potentielt vil give sig til at varme, når man tager det ud af siloen, er tabet jo også forholdsmæssigt større kroner øremæssigt.

Derfor mener han, at det er en endnu bedre forretning at bruge ensileringsmiddel i en tid, hvor tilskudsfoder er dyrt.

- Et ensileringsmiddel, der koster to til tre øre pr. foderenhed, er ikke mange procent af værdien og samtidig skal man huske, at hver grebfuld repræsenterer en større værdi, når det, du skal hen at købe som erstatning for det, koster mere, end det plejer, påpeger Søren Hertzum.

Han lægger dog vægt på, at selvom man med ensileringsmidler kan undgå et større energitab, er hele managementdelen omkring både ensilering og udtagning i stakken yderst vigtig.

- Lidt tryllepulver kan ikke redde alt, understreger han.

Læs også