Kvægbrug med flere ejendomme: Vær obs på salmonella-regler ved niveauskift

På en kvægbedrift, som består af flere ejendomme, skal alle ejendomme opfylde kravene til salmonella-niveau 1, før bedriften kan skifte niveau.

Det kan koste op til fem måneder længere tid, hvis ikke dyrlæge og landmand får udtaget de rigtige prøver og i den rigtige rækkefølge, når en besætning ønsker at skifte fra salmonella niveau 2 til salmonella niveau 1. Og det kan være kompliceret, især i besætninger med flere ejendomme.

Her gælder det nemlig, at alle ejendomme på bedriften skal opfylde kravene til salmonella-niveau 1, før bedriften kan skifte niveau.

- Det betyder, at der skal tages prøver af de relevante dyregrupper på alle ejendomme - også selvom der er samdrift, forklarer dyrlæge Malene Budde, Seges, på Landbrugsinfo.

Prøveudtagning

Antallet af prøver, der skal tages på den enkelte ejendom, afhænger af antallet af dyr det enkelte sted.

Der kræves to prøverunder af kalve med tilfredsstillende resultat på de ejendomme, hvor der er kalve. Prøverne skal tages i et interval mellem to og fire måneder.

Herefter skal der ligge en prøverunde af kvier med tilfredsstillende resultat på de ejendomme, hvor der er kvier.

Gennemsnittet af de fire sidste tankmælksmålinger skal være under 25 ODC. Der skal være mindst tre uger mellem hver prøve. Hvis der malkes på flere ejendomme, skal alle ejendommene opfylde kravet, skriver Landbrugsinfo.

Skriftlig anmodning

Ifølge Malene Budde sker niveauskiftet ikke automatisk, selvom alle prøver er i orden.

- Når kravene for at skifte til niveau 1 er opfyldt, kan besætningsejeren skriftligt anmode om at skifte niveau, forklarer hun.

Det gøres ved at indsende dokumentation til Seges.

 

Læs også