Nyt rådgivningssamarbejde: Målet er et styrket dansk kvægbrug

Forpligtende og tæt samarbejde mellem kvægbrugets store spillere skal løfte kvægrådgivningen i Danmark.

Ko-Viden – det er navnet på et nyt rådgivningssamarbejde, som skal styrke kvægrådgivningen i Danmark og dermed dansk kvægbrug. Parterne, som netop har underskrevet kontrakt om et samarbejde, er Seges Innovation, Landbrug & Fødevarer, VikingDanmark og DLBR-virksomhederne KvægXperten, LandboNord, VKST, Velas, Sagro og Syddansk Kvæg.

Samarbejdet indebærer blandt andet, at parterne forpligter sig til at bidrage med både viden, menneskelige ressourcer og økonomi – eksempelvis i forbindelse med udviklingsprojekter og ekspertgrupper. Det oplyses i en meddelelse på landbrugsinfo.dk.

Et af de første konkrete tiltag bliver at nedsætte ekspertgrupper inden for en række fagområder – eksempelvis kalveområdet.  Ekspertgrupperne tager fat i den nyeste viden fra både ind- og udland og sikrer, at rådgiverne har den med ud til landmændene. Derudover skal grupperne sørge for, at aktuelle problemstillinger tages med i forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Den enkelte kvægbruger skal fortsat tage fat i sin sædvanlige rådgiver. Men i kraft af Ko-Viden sikres det, at rådgiveren er helt opdateret på den nyeste viden og værktøjer inden for sit område. Og han eller hun vil samtidig have et netværk af specialister at trække på og eventuelt inddrage i rådgivningen.

Formålet med det nye samarbejde er at sikre en hurtigere og mere målrettet udvikling af nye løsninger, der skaber merværdi for kvægproducenterne, hurtigere implementering af ny viden og nye løsninger, fagligt opdaterede og specialiserede rådgivere igennem vidensdeling, samt tiltrækning, fastholdelse og oplæring af nye rådgivere.

Læs også