L&F til ministeren: - Kvægsektor rammes urimeligt hårdt

Fredag var en delegation fra Landbrug & Fødevarer på besøg hos fødevareminister Rasmus Prehn. Den talte blandt andet formand Søren Søndergaard, direktør Morten Boje Hviid, og formand for L&F, Kvæg Christian Lund. Formålet var at understrege overfor ministeren de store konsekvenser udjævningen af hektarstøtten får for kvægsektoren, og at drøfte forslag til at afbøde de værste konsekvenser.

Særligt to budskaber var centrale.

- Kompensationen for udjævning rækker ikke, og samtidig rammer den specielt skævt på mælkeproducenterne. De dygtigste og mest effektive får meget begrænset eller ingen gavn af bioordningen miljø- og klimavenligt græs. Der er simpelthen for meget fokus på »gammelt græs« i ordningen. For de effektive producenter giver det slet ikke give mening at lade markederne ligge længere. Dermed ender man med en situation, der er dårligt for både fødevareproduktionen og klimaeffektiviteten. Det kan ikke være hensigten, siger Christian Lund, formand for L&F, Kvæg.    

På mødet præsenterede L&F flere forslag for ministeren til at gøre ordningen bedre for mælkeproducenterne. Det handler om at omfordele støtten, så den er højere til kløvergræs, og der er lavere støtte til rent græs, samt at forårsudlagt græs med dæksæd kan tælle med som år 1. Dertil kom flere andre forslag, både i og udenfor CAP.

Brat nedgang

Det andet centrale budskab var behovet for en krisestøtteordning til de landmænd, der bliver hårdest ramt. 

- Afskaffelsen af betalingsrettighederne betyder for mange en meget brat nedgang i indtjeningen. Tal fra Seges Innovation viser, at 389 mælkeproducenter og 110 slagtekalveproducenter vil få en reduktion i deres driftsresultat på mere end 20 procent, som følge af CAP-reformen. Specielt slagtekalveproducenterne, hvor næsten halvdelen af produktionen ligger på bedrifter, der står til at tabe mere end 20 procent. Vi står med en ambition om at lave flere danske kalve til godt dansk oksekød, der kan erstatte de store mængder af importeret kød i kølediskene. Det er svært at gennemføre, når så mange producenter meget brat mister så stor en del af deres indtjening. Derfor understreger vi igen, at der skal laves en krisestøtteordning, hvor landmænd som har et indkomsttab på mere end 20 procent får en kompensation på 70 procent af indkomsttabet, siger Christian Lund.

Han vil efter mødet ikke spå om mulighederne for, at L&F’s forslag bliver realiseret.

- Vi havde en god dialog med ministeren, og jeg fornemmer lydhør i forhold til vores forslag, men jeg kan ikke lige nu vurdere, hvor meget vi kan forvente, der er mulighed for at få flyttet.
 

Læs også