Undgå varmedannelse i fuldfoderet

Sommeren er over os, og dermed højere temperaturer og øget risiko for varmedannelse, når foderet udtages og blandes.

Af Simone Balthzersen, kvægrådgiver i KvægXperten

Varmeudviklingen i ensilagen, der skyldes svampe- og bakterievækst, har en negativ effekt på foderværdien, køernes foderoptagelse, mælkeydelsen og i sidste ende økonomien. Foder, som har taget varme, kan tilmed indeholde toksiner, der gør køerne syge.

Der skal overordnet fokuseres på to områder, hvis holdbarheden af foderet skal forbedres – i ensilagestakken og i fuldfoderet.

Management i stakken

Et højt sukkerindhold i 1. slæt giver ofte udfordringer med en ustabil ensilage. Er ensilagen samtidig blevet for tør (>35 procent tørstof), giver det et højt indhold af restsukker, et lavt indhold af mælke- og eddikesyre og dermed et for højt pH-niveau.

En meget tør ensilage er tilmed sværere at pakke ordentligt i siloen og bladtabet er større. Omvendt vil en meget våd ensilage give en langsommere ensileringsproces, en større nedbrydning af protein og dermed mindre AAT til køerne. Sigt derfor efter 32-35 procent tørstof.

Gær- og skimmelsvampe kræver ilt for at vokse – vær derfor omhyggelig ved udtagning, så der trænger så lidt luft ind i stakken som muligt og hav fokus på følgende:

  • Komprimering af stakken og vægt på plastikken ved snitfladen efter åbning
  • Udtagningsteknik – undgå at løfte op i stakken, lav en lodret og jævn snitflade og undgå løs ensilage ved stakken
  • Fremdrift i stakken – sigt efter minimum 20-30 centimeter pr. dag

Forudses problemer med varmedannelse (på trods af godt management) – for eksempel ved opfodring i en varm periode eller ved lav fremdrift i stakken, kan tilsætning af heterofermentative ensileringsmidler under ensileringen være aktuelt. Heterofermentative ensileringsmidler øger dannelsen af eddikesyre, der reducerer vækst af gær- og skimmelsvampe og dermed varmeudvikling.

Management ved fremstilling af fuldfoder

Selvom ensilagen ikke mærkes varm i stakken, kan der godt udvikles varme, når ensilagen læsses i fuldfodervognen og blandes med de øvrige fodermidler, særligt når der tilsættes vand til rationen. Hvis der blandes kompakt fuldfoder, anbefales det ikke at lade støbemixen stå længere end højst nødvendigt. Undgå udtagning af ensilage fra stakken, før det skal iblandes støbemixen og start udfodring straks efter, at blandingen er færdig.

Varmeudvikling kan også være en udfordring, når der blandes foder til to dage til goldkøer eller kvier. Overvej, om der i en periode kan blandes foder hver dag. Der findes desuden forskellige midler til tilsætning i fuldfoderet for at øge holdbarheden.

En undersøgelse har vist, at 0,4 kg kaliumsorbat pr. ton fuldfoder er et virksomt, sikkert og økonomisk godt alternativ til propionsyrer. Både kaliumsorbat og propionsyre kræver HACCP, når de anvendes i ren form. Kaliumsorbat, der også findes i tørsyrerprodukter, hæver CAB-værdien i rationen. Dette skal der tages højde for, når der anvendes forsurede goldkorationer. Fordelen ved tørsyrerprodukter er, at de ikke kræver ikke HACCP.

Læs også