Gråkjær: Nye lovkrav til kvægstalden kræver tidlig planlægning

Om to år træder nye lovkrav til kvægstalden i kraft. Ifølge Gråkjær Miljøcenter er tidlig planlægning afgørende for at sikre bedriftens fremtidige muligheder.

Der er nye lovkrav omkring kvægstalde på vej. Og det kan være en udfordring, man skal være opmærksom på. De nye lovkrav kommer nemlig ikke uden udfordringer. I de fleste tilfælde vil der være behov for et større produktionsproduktionsareal og dermed ofte en ny miljøgodkendelse. 

- Med de nye regler bliver der blandt andet krav om kælvningsafdelinger i eksisterende staldanlæg. Da det ofte vil kræve en forøgelse af produktionsarealet, vil de fleste kvægproducenter få behov for en ny miljøgodkendelse. Det er desværre ikke noget, der kan klares i et snuptag, siger Nina Gamby fra Gråkjær Miljøcenter og fortsætter:

- Det er en proces, der kræver både tid og tålmodighed, og i værste fald kan den samlede behandlingstid for en ansøgning tage op mod to år. Hvis man vil være klar til de kommende lovkrav, er det derfor en rigtig god ide at gå i gang allerede nu, siger Nina Gamby. 

Hun understreger samtidig, at der kan være fordele at hente, hvis bedriftens eksisterende miljøgodkendelse er fra før 2017. 

- Før 2017 blev miljøgodkendelsen meddelt i antal dyr og dyreenheder. Med Husdyrloven, der trådte i kraft i 2017, blev det ændret til produktionsarealet i staldanlægget. Det giver mælkeproducenterne mulighed for en mere fleksibel produktion. Har man derfor en miljøgodkendelse af ældre dato, kan der være fordele at hente ved at få en ny godkendelse allerede nu, siger hun og afslutter:

- Samtidigt er det en god ide at tænke langsigtet i planlægningen, så man sikrer bedriftens fremtidige muligheder. 

Fakta for miljøgodkendelse:

  • Produktionsarealet er arealet, hvor dyret kan stå, gå og ligge. For kvægstalde betyder det staldarealet fratrukket foderbord, mandskabsgange, arealet foran nakkebom med videre.
  • På samme areal bliver der meddelt godkendelse til køer og kvier, hvilket medfører fleksibilitet i driften.
  • Det er muligt at indbygge fleksibilitet i godkendelsen, så for eksempel dybstrøelsesarealer kan anvendes til køer, kvier og kalve eller ammekvæg med videre.
  • På miljøtilsyn skal der ikke redegøres for det præcise antal dyr i de forskellige dyregrupper, men udelukkende sikres, at produktionsarealet, der er meddelt miljøgodkendelse til, er korrekt.

 


 
 

Hvor lang tid tager det? 

Miljøgodkendelse af et husdyrbrug tager tid, og tidlig planlægning er derfor en stor fordel. En tidsplan kan være som nedenstående:

  • 2-6 måneder til udarbejdelse af miljøansøgningen

  • 3-12 måneder til kommunens sagsbehandling

  • 1-3 måneder til byggesagsbehandlingen, som eventuelt kan køre sideløbende med sagsbehandlingen af miljøansøgningen

  • 2-6 måneder til byggeri eller renovering af eksisterende bygninger

Læs også