Kend mineralindholdet i grovfoderet til goldkøerne

Græs udgør normalt ikke en større andel af foderplanen til goldkøer, men med en mineralanalyse på græsensilagen kan der være partier, som med fordel kan indgå i goldkofoderplanen, og derved kan man spare på indkøbt protein.

Det påpeger Anders Bisgaard Møller, faglig chef for kvæg hos Nutrimin, i foderfirmaets seneste UgeNyt, hvor han netop sætter fokus på management i goldkoafdelingen.

- Godt goldkomanagement handler om alt fra fasefodring (Far-OFF/Close-UP), topdressing, forsuring og urin pH.

Nutrimins budskab er, at man skal tage udgangspunkt i det praktisk mulige for at forebygge de sundhedsmæssige udfordringer efter kælvning. 

- Formålet med fasefodring er at reducere tab af foderoptagelse ved kælvning samt vænne goldkøerne til malkekorationen med et højt energiindhold og hermed styrke sundheden, forklarer den faglige chef videre.

I nyhedsbrevet oplyses det, at Nutrimin anbefaler forsuring med magnesiumklorid

- Der er i markedet flere bud på produkter til at forsure goldkorationen. Nutrimin anbefaler forsuring med magnesiumklorid, hvilket er en relativ billig løsning, påpeger Anders Bisgaard Møller, der også oplyser, at magnesiumsulfat kan anvendes, men smager bittert.

 

Læs også