Større fordøjelighed af fibre og stivelse i majsensilage med små hjælpere

Ensileringsmiddel, der består af levende mælkesyrebakterier, er dine hjælpere i stakken til at sikre ensilage af høj kvalitet og stabilitet.

Ensilage udgør den største bestanddel af foderrationen og er også den del, der svinger mest i kvalitet. Derfor bør der være stort fokus på at få bjærget majshelsæd af høj kvalitet og bibeholde den høje kvalitet under høst, lagring og udfodring.

Når majsen snittes og lægges i silo, får vi både en masse gode bakterier og en masse skadelige bakterier med ind fra marken. De gode bakterier er mælkesyrebakterierne, de ensilerer majsen, når stakken dækkes, og der er iltfrie forhold.

Tilsætter man ensileringsmiddel, der består af levende mælkesyrebakterier, i stakken, er det med til at sikre ensilage af høj kvalitet og stabilitet.

Selve ensileringsprocessen sikrer, at hverken gær- eller skimmelsvampe kan eksistere og vækste, når pH er faldet til 3,5-4, og ensilagen er syrlig.

Øger stivelsesfordøjelighed med ni procent

Et brasiliansk studie med forskningsleder Thiago Bernardes, Animal Science Department, Federal University of Lavras, Lavras, der undersøgte forskellen ved brug af Magniva Platinum 1 og uden ensileringsmiddel i kolbemajs, 62 procent tørstof, i fem liter store plastbeholdere.

Stivelsesfordøjeligheden blev signifikant forbedret efter 60 og 120 dages gæring med over ni procent.

At forbedre stivelsesfordøjeligheden og dermed tilgængeligheden for koen er vigtig – især de første måneder efter høst, hvor stivelsesfordøjeligheden oftest er lavere end senere på sæsonen.

Øger fiberfordøjelighed med to procent

En dansk undersøgelse viser en effekt på forbedret fiberfordøjelighed i majsensilage hos flere danske mælkeproducenter i forhold til majsensilage, der ikke er behandlet med Magniva Platinum 1.

I gennemsnit blev fiberfordøjeligheden forbedret med 2,1 procentpoint. Undersøgelser viser, at for hver et procentpoints stigning i fiberfordøjelighed, kommer der 170 gram øget tørstofoptag og 250 gram mælk mere pr. ko pr. dag.

I dette tilfælde giver det i gennemsnit 340 gram øget tørstofoptag og 500 gram mælk mere pr. ko pr dag.

Magniva Platinum 1 koster cirka 40 øre pr. ko pr. dag ved fodring med 10 FE majsensilage. Så er der en nettogevinst på 160 øre pr. ko pr. dag. Derudover er ensilagen mere stabil, og mange oplever at kunne bruge mindre tørsyre om sommeren.

Krigen, du vil vinde hurtigst muligt

Ensileringsprocessen er en krig mellem de gode og de skadelige mikroorganismer. De kæmper alle for at få mest muligt af sukkeret, og alle kneb gælder.

Ved at tilføre mælkesyrebakterier med produktet Magniva Platinum 1 stabiliserer de gode mælkesyrebakterier ensilagen både under lagring og ved udfodring.

Denne effekt er blevet eftervist af adskillige uafhængige forskningsinstitutter verden over.

Læs også