Optimal effekt af vaccination med øget indsats

Vaccination er i de fleste slagtekalvebesætninger et oplagt værktøj at benytte som en del af et smittebeskyttelsesprogram – men man kan selv gøre flere ting for at opnå optimal effekt, lyder det fra Seges Innovation.

Vaccination er i de fleste slagtekalvebesætninger et oplagt værktøj at benytte som en del af et smittebeskyttelsesprogram. Det kan være med til at reducere risikoen for større udbrud af luftvejsinfektioner. Det understreger Seges Innovation i en meddelelse.

Men de gør også opmærksom på, at særligt efteråret med uforudsigelige vejrmæssige skift, blæst, regn og svingende temperaturer kan give ekstra udfordringer i kalvestalden.

Sådan opnår du størst effekt 

Anbefalingen fra Seges Innovation er, at et vaccinationsprogram som minimum bør omfatte brug af en intranasal vaccine mod BRSV ved indsættelse.

Få i fællesskab med dyrlægen tjekket, at vaccinationsprogrammet kører på skinner. Vaccination kan være med til at sænke smittespredning og dæmpe de kliniske symptomer, men det kan ikke forhindre, at sygdom opstår, lyder det.

Seges Innovation peger på, at der kan være stor forskel på, hvor godt et konkret vaccinationsprogram virker i forskellige situationer.

Men de understreger også, man selv kan gøre meget for at opnå den bedst mulige effekt af vaccinationsprogrammet og giver følgende eksempler:

Vær omhyggelig med korrekt opbevaring af vaccinen – ved forkert temperatur kan vaccinen hurtigt ødelægges.

Vær omhyggelig ved selve vaccinationen, så alle kalve får den anbefalede dosis – hvis enkelte kalve er utilstrækkeligt vaccineret, så udsættes alle kalvene for en større sygdomsrisiko.

Sørg for, at kalvene får rigeligt med energi – minimum seks til syv liter god mælkeerstatning med tilstrækkeligt tørstofindhold. Immunsystemet kræver meget energi og protein.

Sørg for, at kalvene altid har nem adgang til frisk vand. Ved utilstrækkelig vandforsyning nedsættes luftvejenes naturlige »luftrensnings-system«, og virus og bakterier får let adgang til lungerne.

Tildel rigeligt med strøelse, så specielt de mindste kalve kan putte sig helt ned i halmen. Det reducerer eksponering for træk og forbruget af unødig meget energi til opretholdelse af normal kropstemperatur.

 

Læs også