Kontrolkampagne af kødkvæg: 16 procent fik anmærkninger

Fødevarestyrelsen har udgivet slutrapport for sidste vinters kampagne »Hold af kødkvæg i vinterperioden«. I denne vinter er varslet stikprøvekontroller.

Resultatet af Fødevarestyrelsens kontrolkampagne »Hold af kødkvæg i vinterperioden« er nu offentliggjort. 200 kødkvægbesætninger landet over blev sidste vinter kontrolleret for, hvorvidt forholdene for dyrene på stald eller udegående var i orden og overholdt de gældende regler. I alt blev 7.736 dyr kontrolleret ved de uanmeldte besøg.

Af rapporten, som udkom i oktober, fremgår det, at 21 besætninger fik en indskærpelse af, at henholdsvis opholdsrummet eller de udendørs opholdsarealer ikke var indrettet, så dyrenes behov var tilgodeset. Endvidere fik 10 af besætningerne anmærkning i forhold til sikring af dyrene mod vejr og vind, det såkaldte vinterhi.

Sammen med øvrige indskærpelser var der i alt 16,3 procent af de kontrollerede besætninger, som ikke levede op til de gældende regler for hold af kvæg i vinterperioden. Det oplyses, at der ikke blev foretaget politianmeldelser i forbindelse med kampagnekontrollerne.

Møde i Vissenbjerg

Senest, hvor der var en tilsvarende kontrolkampagne, var i 2014.

Dyrlæge Else Enemark fra Fødevarestyrelsen fortæller, at der i denne vinter vil være kontrol af besætningerne som stikprøvekontroller. Hun deltager ved dialogmødet i Vissenbjerg onsdag den 7. december om udegående dyr og helårsgræsning, og her vil hun komme nærmere ind på kampagnen og de tilpassede retningslinjer for kontrollen af udegående dyr om vinteren siden 2019.

Læs også