113 malkebesætninger tilbage på Fyn

Årsmødet i Fynsk Kvæg bar præg af de aktuelle høje afregningspriser for mælk og kød.

Formanden for Fynsk Kvæg Peter Høj, Ny Stenderup, kunne konstatere endnu en tilbagegang i antal fynske malkekvægbesætninger det seneste år, fra 120 til 113 besætninger.

Priserne for mælk og oksekød har aldrig været højere end det nuværende afregningsniveau. Derfor var det en tilfreds formand for Fynsk Kvæg, som kunne byde de fynske kvægbrugere velkommen til det traditionsrige årsmøde, der dog som noget nyt var rykket frem til den 1. december. Sædvanligvis afvikles det ellers i midten af julemåneden, hvor deltagerne har kunnet tage den grønne beretning fra RYK med årets ydelsesresultater med hjem under armen.

Den måtte de undvære i år, men på årsmødet blev de højeste ydelsesresultater på Fyn dog som altid præsenteret (se faktaboksen), ligesom formanden Peter Høj kunne gøre status over årets gang i fynsk kvægbrug.

- Ligesom i de foregående snart mange år er der igen blevet færre mælkeproducenter i det fynske. Det er jo den vej det går, men heldigvis er det ikke alle, som stopper af nød. Nogle har andre planer med deres bedrift, og andre måske en god pension.

25.060 fynske køer

Formanden oplyste, der ved opgørelsen pr. 30. september i år var 113 malkekvægbesætninger på Fyn mod 120 besætninger i 2021. Antallet af køer faldt fra 26.572 til 25.060. En gennemsnitsbesætning er dermed oppe på 222 køer.

Den største malkerace er jerseykøerne, hvor der er 51 besætninger med i alt 11.231 jerseykøer.

I sin beretning kom Peter Høj ind på Det Fynske Dyrskue og de mere ensartede sundhedsregler for udstillingsdyrene på alle landets skuer, som formentlig er på vej.

- Det gav frafald i kødkvægudstillingen i år, men det er vigtigt med ens regler, påpegede formanden.

- Sjovt at prøve optur

Ved årsmødet var der besøg af toppen indenfor dansk kvægbrug, ligesom flere kvægrådgivere havde faglige indlæg, inden formiddagen blev rundet af med overrækkelsen af H.B. Kochs Legat til tidligere kvægbrugskonsulent Laurits Rasmussen (omtalt i sidste uges avis).

- Det er sjovt at prøve en optur, indledte formanden for Landbrug & Fødevarer Christian Lund sit indlæg med hentydning til de aktuelt gode afregningspriser.

Men i forhold til det gode 2022-resultat, som det utvivlsomt ender op i for de fleste kvægbrugere, så manede han til ydmyghed.

- Når I har møde i banken, så fortæl om den tillid, der er til vores erhverv, og at vi gør en stor indsats for dyrene og klimaet. Samtidig skal I ikke lytte til bankfolkene, som måske vil lade jeres investeringer gavne nulpunktet i regnskabet. Nej, de gode resultater skal gavne velfærden for dyrene, jeres landbrug og jer selv. Det er vigtigt.

I den sammenhæng påpegede både Christian Lund og sektordirektør Ida Storm, L&F Kvæg, lovkravene til blandt andet mål på ædepladsen og sengebåselængder i eksisterende stalde og de nye velfærdskrav, som netop vil kræve investeringer på bedrifterne i de kommende år.

De bedste på Fyn

De højst ydende fynske malkekvægsbesætninger 2021/2022:

Ejer: Antal køer: Kg mælk: Kg fedt: Kg prot.: Kg fedt+prot.:

Rød Dansk Malkerace:

Jacob Serup Pedersen, Kerte 386 12.153 546 451 997

Lars A. Iversen, Stensby 286 11.614 490 417 908

H.&A. Lærke Kongsdal, Aunslev 186 10.611 451 387 839

Dansk Holstein:

Stougaard, Snave 202 12.219 462 434 896

Lars Hansen, Thorup 409 11.861 456 408 864

Erik Larsen, Frørup 53 12.145 419 418 837

Jersey:

Anders P. Bang, Husby 162 9.788 553 417 970

Palle Bjerggaard Hansen, Såderup 254 8.935 535 388 923

Lars Aa. Rasmussen, Kærbyholm 166 8.924 512 369 881

Blandede besætninger:

Hasmarkgaard, Hasmark 185 12.336 516 444 961

Jesper Navne, Spodsbjerg 460 12.525 462 435 896

Hofmansgave, Hasmark 340 12.345 449 431 880

De højst ydende fynske malkekøer 2021/2022:

Ejer: Ko nr.: Far: Kg mælk: Kg fedt: Kg prot.: Kg fedt+prot.:

Rød Dansk Malkerace:

Jacob Serup Pedersen, Kerte 4664 VR Porter 18.259 747 610 1.357

Jacob Serup Pedersen, Kerte 4708 VR Fabio 17.072 741 622 1.363

Morten Klinkby Graversen, Hesle 4141 VR Abraham 16.502 600 560 1.160

Dansk Holstein:

Peder Bj. Petersen 4717 VH Radium 19.145 674 639 1.313

Lars Bo Hansen 3085 VH Coxa P 18.737 694 614 1.308

Torben Bebe, Snarup 5265 VH Bosman 18.076 657 635 1.291

Jersey:

Palle Bjerggaard Hansen, Såderup 3045 VJ Hazard 14.289 802 576 1.378

Niels Ulrik Andersen, Ronæs 5594 VJ Husky 14.502 710 590 1.300

Torben Christensen, Millinge 4060 VJ Gislev 14.089 604 566 1.170

Krydsningskøer:

Hofmansgave, Hasmark 7791 VR Futari 17.260 709 672 1.381

Kim Ellebæk, Kustrup 3941 VH Fiery 16.850 611 605 1.215

Gunnar Dyhre Hansen, V. Skerninge 4891 VH Skipper 17.496 614 562 1.176

Læs også