Staldskoler: Sundhed er stadig aktuelt for mange

Økologirådgivning Danmark er klar til at sætte flere staldskoler i gang i 2023.

Sundhed i kvægbesætningen er en af de allervigtigste forudsætninger for en optimal produktion – det er der ikke nogen, som er i tvivl om. At få sparring og diskussion med sine landmandskollegaer på det område er altid givtigt.

Det understreger Erik Andersen, direktør og kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark, i en meddelelse på Økologisk Nu.

Han peger på, at en af måderne at få en konstruktiv diskussion og forslag til praktiske løsninger er igennem deltagelse i en staldskole.

Staldskoler indgår som en af mulighederne i sundhedsrådgivningsaftalerne (SRA) og opfylder kravet i basisaftalen, hvor også tværfagligt møde mellem rådgiver og dyrlæge ligger.

- Forskellen mellem den tværfaglige løsning og staldskolen er, at du får involveret dine kolleger med deres erfaring. Det bygger på »ligeværdig læring«, som er en vigtig forudsætning i en staldskole, hvilket vil sige, at alle skal bidrage med løsningsforslag til de emner og problemstillinger, der diskuteres på møderne, lyder det fra Erik Andersen.

Kompetent tovholder er påkrævet

Erik Andersen fremhæver, at det er vigtigt, at alle møder indledes med en succes hos værten, så også de gode erfaringer bliver delt til deltagerne.

Det hele munder ud i et referat, hvori handlingerne nedfældes.

En forudsætning for, at dynamikken og principperne i staldskolekonceptet følges, er ifølge Erik Andersen, at der er en kompetent tovholder til at holde diskussionen på sporet.

Derudover lægger han vægt på, at diskussionen skal ende ud i accepterede handlinger hos værten, efter deltagerne er kommet med deres forslag.

Dagsorden skal være veltilrettelagt

Staldskoler kan sagtens være temaorienterede, hvor emnet er det samme på alle møderne hos hver især igennem året, hvis det er noget, gruppemedlemmerne har som udfordring på hver sin måde.

Erik Andersen forklarer, at dagsordenen for møderne er lavet i samarbejde mellem værten og tovholderen for gruppen.

- Det er en vigtig forudsætning, at der ligger en veltilrettelagt dagsorden for møderne, fastslår han.

Deltagerantallet ligger ifølge Økologirådgivning Danmark optimalt omkring fem-syv bedrifter. Den ansvarlige for kvægproduktionen kan være den deltagende – det er ikke et krav, at det skal være ejeren.

En staldskole gennem ØkologiRådgivning Danmark eksisterer ét år ad gangen, og herefter vælger gruppen enten at skilles eller forsætte.

Er man interesseret i at medvirke i en staldskole, er Økologirådgivning Danmark klar til at starte nye op, oplyser de.

- Forskellen mellem den tværfaglige løsning og staldskolen er, at du får involveret dine kolleger med deres erfaring.

Erik Andersen, direktør og kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

 

Læs også