Formandsskifte blandt kødkvæget

Klaus Brems har afløst Jytte Schaldemose på formandsposten i Fynsk Kødkvæg.

Siden 2014 har Jytte Schaldemose, Jersore, været formand for Fynsk Kødkvæg. Og siden 2017 har Klaus Brems fra Lindved siddet i bestyrelsen for udvalget under Fynsk Kvæg - senest som næstformand.

Helt efter aftale har de to nu byttet roller i forbindelse med konstitueringen efter årsmødet i Fynsk Kødkvæg.

- Jytte havde i længere tid ønsket at træde lidt tilbage, og derfor var jeg forberedt på formandsposten. Også selvom det først var et par uger før årsmødet, at hun sagde til mig, at »det er nu«, lyder det fra den nyvalgte formand, som på ejendommen lige syd for Odenses sydlige industrikvarter med blandt andet flere store robotfirmaer, har en herefordbesætning med 15 moderdyr.

Samler avlere uanset race

Foruden formand Klaus Brems og næstformand Jytte Schaldemose består bestyrelsen i Fynsk Kødkvæg af Trine Mehlen, Gestelevlunde, som er sekretær, Margith Bjerre, Labølle, samt Ramus Berg, Voldtofte. Sidstnævnte blev på årsmødet valgt ind i stedet for Klaus Brems’ søn, Mike Brems, der som nyuddannet agrarøkonom har fået job på en stor bedrift i Himmerland.

- Udvalgets formål er at samle de fynske kødkvægavlere, uanset kvægrace og renracet avl eller krydsning. Vi vil gerne medvirke til vidensdeling, både for intensive og ekstensive racer, med de forskellige kompetencer, som er i bestyrelsen.

- Der er mange forskellige interesser og tilgange til at holde kødkvæg, om det er til avl, dyrskue, slagtekød eller naturpleje. Det er naturligvis en udfordring, men det faktum, at vi var 50 deltagere til årsmødet, og Fyn er det eneste område i landet, hvor vi har kunnet fastholde at afvikle »Kødkvægets Dag« den tredje søndag i maj, vidner om opbakningen til Fynsk Kødkvæg, resonerer den nyvalgte formand.

Decideret rådgivning for kødkvægholdere tager Velas og Seges sig af, hvorimod Klaus Brems hellere vil betragte det fynske kødkvægudvalg som en erfa-gruppe, der som nævnt tager sig af vidensdeling og sociale aktiviteter.

- Men vi modtager også gerne henvendelse og træder til, hvis der er udfordringer eller lokale problemer, siger formanden og nævner sager med både dyreværn og PFAS-problematikken, hvor Fynsk Kødkvæg har medvirket.

Strikse regler

Klaus Brems erkender, at interessen for at holde kødkvæg er vigende, og antallet af kødkvægavlere på landsplan nu er nede på 8.000, som i gennemsnit har otte køer.

- Heriblandt er der et antal professionelle naturplejere med et større antal dyr, ikke mindst i Jylland. På Fyn er arealerne generelt for små til denne form for dyrehold, må vi erkende.

Den nye formand begrunder de færre dyr med de øgede krav og registreringer, som ofte skræmmer måske unge par, som ellers er flyttet på landet for at have et par dyr gående bag ejendommen.

- Heldigvis ser vi en opblødning i reglerne og et lidt højere tilskud i den nye CAP-reform. Det kan måske give bedre forhold for naturpleje og mere rentabel kødproduktion, nævner Klaus Brems og håber desuden, at der ikke mindst bliver kigget nærmere på de strikse regler om overdækning og vinterhi for de udegående dyr.

Fynsk Kødkvæg er som nævnt et udvalg under Fyns Kvæg, og derfor er der ikke tale om medlemskab og kontingent for kødkvægavlerne. I stedet er der frivillig indbetaling til Seges for alle avlere, og derfra får Fynsk Kødkvæg et beløb pr. dyr til udvalgets aktiviteter.

Foruden årsmøde og andre mødeaktiviteter står Fynsk Kødkvæg for Kødkvægets Dag, som i år er søndag den 21. maj og sommerudflugten i sensommeren, denne gang onsdag den 6. september. Endvidere medvirker udvalget ved Det Fynske Dyrskue.

Læs også