Mange økologiske køer er længere tid på græs end kravet

Mens fire ud af fem konventionelle malkekøer aldrig kommer på græs, er hver tredje øko-ko 7-9 måneder under åben himmel.

- De gamle køer, som har været på græs før, ved godt, hvad det handler om, siger Erik Andersen, kvægchef hos Økologirådgivning Danmark, til Økologisk Nu og henviser til de økologiske køer, som midt i april er kommet på græs for første gang i år.

De økologiske køer er jævnfør reglerne sikret mindst et halvt år på græs, men Erik Andersen roser økologerne for at holde dyrene ude i længere tid, end økologireglerne forlanger.

Ifølge reglerne skal de økologiske køer være på græs fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det. Men faktisk er næsten hver tredje øko-ko ude under åben himmel i 7-9 måneder. Det oplyser Økologisk Nu.

Det fremgår af en særkørsel, som Danmarks Statistik har lavet for Økologisk Landsforening på basis af statistisk materiale fra Landbrugs- og gartneritællingen 2020.

Motion og nedsat smittetryk

Ifølge Erik Andersen er det nok mest korrekt at skrive, at køerne kommer ud »under åben himmel« frem for »på græs«, for når udesæsonen bliver længere end syv måneder, vil der sjældent være ret meget græs at komme efter, da man når ud over græssets sædvanlige vækstsæson, forklarer han til Økologisk Nu.

At holde dyrene ude i længere tid kan desuden gøre det lidt nemmere at holde rent i stalden, men da græsningstrykket i ydersæsonerne hurtigt bliver alt for højt, giver »græsningen« efter kvægchefens vurdering sjældent noget nævneværdigt fodertilskud i ydersæsonerne.

Han lægger dog vægt på, at det ikke er ensbetydende med, at det ikke giver god mening at lukke køerne ud på marken i ydersæsonen, så længe landmanden sørger for at give dyrene tilstrækkeligt med foder, når de vender tilbage til stalden efter en tur i marken.

- Det er godt for køerne at få motionen, og det er samtidig med til at nedsætte smittetrykket blandt dyrene, når de kommer ud, siger Erik Andersen, som har arbejdet med kvæg i 40 år.

- Det er ikke noget økologerne gør for at højne produktiviteten, for der er stort set ikke noget græs at æde, men derfor er det alligevel positivt, at køerne kommer ud, fastslår den jyske kvægrådgiver.

Han vil derfor blive overrasket, hvis det er blandt de landmænd, som går efter at opnå de højeste mælkeydelser på 12.000-13.000 kg om året, at køerne får lov til at være ude i længere tid, end reglerne foreskriver.

- Når nogle økologer holder køerne ude i længere tid, er det for dyrenes skyld. Fordi dyrene kan lide at være ude – ikke for at tjene på det, siger han.

Det siger reglerne om tiden på græs

  • Ifølge økologireglerne skal økologisk kvæg være på græs fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det.
  • Dyrene skal være på græsningsarealet mindst seks lyse timer dagligt i denne periode.
  • Hvis du vurderer, at dine udearealer ikke er klar til afgræsning, for eksempel på grund af jordbundens tilstand, har du mulighed for at vente med at lukke dyrene på græs. Men det skal altid ske på baggrund af en konkret vurdering af de lokale forhold.
  • Atypiske vejrforhold såsom ekstraordinært store nedbørsmængder, tørkeperioder og lignende forhold kan gøre græsning vanskelig eller umulig i kortere perioder af hensyn til græsmarkernes og dyrenes tilstand. Det samme gælder, hvis foråret er unormalt koldt, så græsset kommer sent i vækst og tilsvarende, hvis efterårets vejrforhold ikke tillader afgræsning helt frem til 1. november. I disse tilfælde, kan kreaturer holdes på stald i kortere perioder i græsningsperioden, men det er et krav, at perioden og begrundelsen er dokumenteret i husdyrlogbogen.
  • I forbindelse med økologikontrol skal det tydeligt fremgå af husdyrlogbogen, hvornår dyrene har fået adgang til græsarealer. Derfor skal du huske at notere udbindingsdatoen. Hvis dyrene ikke bliver lukket på græs fra 15. april, eller du bliver nødt til at afbryde perioden med adgang til afgræsning, skal du også notere en begrundelse for dette samt eventuelt vedlægge fotodokumentation.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også