- Vi er omhyggelige, med alt hvad vi gør

Dansk Jerseys Ungdomsnetværk har besøgt Danmarks - for tredje år i træk - højest ydende jerseybesætning. Fynske Bangsbo ved Husby.

Anders Bang (61 år) har for tredje år i træk opnået titlen som Danmarks højest ydende jerseybesætning med en ydelse på 12.500 kg EKM. Produktionen fortalte han om, da Dansk Jerseys Ungdomsnetværk var på besøg i sidste uge. Stor kapacitet er vigtig. Der benyttes tre malkerobotter til 140 køer. Dansk Jerseys Ungdomsnetværk lyttede interesserede mens hver enkelt ko blev gennemgået. Det at dyrene går på dybstrøelse, gør det ekstra vigtigt, at der er fokus på en optimal klovhældning. Køerne får altid første slæt græs. Jens Givskov Petersen, der er med i netværksgruppen, har været med til at arrangere besøget.

Tre år i træk er jerseybesætningen på Bangsbo ved Husby på Vestfyn kåret som Danmarks højest ydende jerseybesætning.

Med en ydelse på 12.500 kg EKM og 970 kg fedt og protein driver Anders Bang sammen med sin hustru og tre medhjælpere en besætning, mange efterstræber at måle sig op af. Således også den interesserede flok, der i sidste uge var samlet på ejendommen i regi af Viking Danmark og Dansk Jerseys Ungdomsnetværk.

- Det er en tur, der har fokus på det faglige, og det at skabe netværk omkring jerseykoen, fortæller Jens Givskov Petersen fra Netværksgruppen og bakkes op af flere af deltagerne, der ikke kun kommer fra det fynske, men også tæller unge landmænd fra både det nord- og sønderjyske.

Rart med sådan en ko

Anders Bang indleder dagen med en præsentation af de mest interessante af hans køer.

- 2502 er en superko. Hun er ikke for stor og har gode, stærke ben, lyder det blandt andet.

- 2262 giver rigtigt meget mælk. 1150 kg fedt og protein i gennemsnit. Det er voldsomt højt. Når hun så samtidig bare går og hygger sig…. ja det er rart med sådan en ko.

Robotmand

Besætningen består af samlet 164 årskøer, som malkes i AMS med fokus på lav belægning.

- Jeg er robotmand, siger Anders Bang med et smil og påpeger, at en god ko for ham derfor er en ko, hvor yveret er højt ansat, så robotarmen kan komme ind og læse patterne.

Derudover fremhæver han stærke ben med god klovhældning, hvor koderne ikke er for lave som en væsentlig parameter, samt at koen har noget volumen.

- Klovhældingen er vigtig, fordi vores køer går i dybstrøelse. Volumen skal til, for at koen kan rumme og omsætte noget foder. Det skal ikke være en knokkelstor ko – det giver ikke mere mælk, men blot kun en ko, der fylder mere. Men jeg kan godt lide, at mine køer har noget krop og ser velnærede ud.

En foderplan der fungerer

Derfor er foderplanen også et vigtigt punkt i Anders Bangs besætning.

- Vi bygger lidt på hele tiden, men i det store og hele, så har vi en foderplan, der fungerer, og den holder vi ved.

Anders Bang fremhæver, at han altid giver køerne to slags græs.

- 1. slæt skal de have. Derefter skifter vi mellem, om de får andet eller tredje slæt, siger han.

Som strukturfoder får køerne rødsvingelhalm.

- Vi giver køerne 0,8 kg frøgræs pr. ko pr. dag. Det er rimeligt meget, men det synes jeg fungerer. At erstatte frøgræshalmen med tungt fordøjeligt græs, kan jeg ikke få til at fungere.

Mask og sodakorn er forholdsvis nye elementer i foderplanen.

- Vi har taget det med blandt andet på grund af a-typisk mælkefeber og køer, der lagde sig. Mask stabiliserer, så vi ikke ser køer med tynd afføring, påpeger Anders Bang og fortæller, at også majs, HP-Pulp, bergafedt, urea, sojaskrå og rapskager er en del af foderblandingen.

- Bergafedt har vi nok givet de sidste 10 år, siger han med henvisning til, at køerne skal have nok energi.

- En sidegevinst er så, at det også hjælper på vores produktions klimapåvirkning.

- Vi har også haft en anden fedtkilde ind over, men det kunne ses ret hurtigt på køerne. Når vi finder noget, der kører godt, så laver vi ikke noget om, fastslår den erfarne landmand.

Stor malkekapacitet

Hvad der også fungerer, er brug af tre malkerobotter til de 140-142 køer, der pt. malkes.

- Tidligere skulle man gerne op på 65-70 køer pr. robot. Det vil vi ikke. Vi vil have god kapacitet. En ko skal ikke stå og vente.

På Bangsbo har de tre malkninger pr. ko og en ledighed pr. robot på 20 procent. Anders Bang regner med, at en ko cirka er syv minutter i robotten pr. malkning.

- Og når vi så først har brugt tid på at malke en ko ind, så holder vi stort set altid ved den som et eller toårs, også hvis den af en eller anden årsag pludselig går ned i produktion. Den kommer næsten altid op igen.

Daglig orden

Adspurgt til resultatet som Danmarks højest ydende jerseybesætning nu tre år i træk svarer Anders Bang.

- Vi er omhyggelige med alt, hvad vi gør.

- Foderet, skal du være sikker på, har en god kvalitet hver eneste dag – også i weekenderne. Jeg natter af en time hver aften. Det behøvede jeg måske ikke, men gør jeg det ikke, så fanger jeg ikke de køer, der kan risikere at blive syge om aftenen.

- Og så skal man have den daglige orden. Foder, behandlinger, opsyn. Så går det, siger Anders Bang med et smil og fremhæver sin hustru, der flittigt følger med på computeren på de enkelte køers tal, så de dagligt kender blandt andet ydelse og kan gribe ind, hvis der er en ko, der skiller sig ud i forhold til vanligt.

- Det er måden, vi gør det på, siger han beskedent, inden forsamlingen indtager havestolene til mere snak og en god frokost.

Hvad gør en god ko?

Stærke ben med god klovhældning

Højt ansat yver

Ko med volumen

Mælkeproducent Anders Bang, Bangsbo, Husby

Hvordan bliver man Danmarks højest ydende besætning?

Stor daglig indsats

Omhyggelig med alt, hvad man gør

Foder af super kvalitet – hver dag

Opsyn – jævnlig og konstant både i stald og på computer

Daglig orden

Mælkeproducent Anders Bang, Bangsbo, Husby

Bangsbo

Ansatte

2,5 i stalden

0,5 i marken

Kvægdrift

164 køer – heraf 140-142 der malkes

Sælger kvier til eksport

Markdrift

Driver 160 hektar

Heraf 35 hektar med majs og 10 hektar med græs til dyrene

Hvede og byg til fremavl

8,5 hektar spinat

22 hektar frøgræs, heraf 10 hektar rødsvingel og 12 hektar rajgræs

Læs også