Kreaturnoteringen: Lavere mængder skaber balance i markedet

Danish Crowns kreaturnotering er uændret for alle kategorier i den kommende uge, oplyser slagterigiganten i forbindelse med ugens markedsberetning.

Det europæiske marked for okse- og kalvekød er præget af den kommende industriferie, hvilket betyder, at det danske marked går en anelse ned i gear. Det passer dermed fint til antallet af slagtninger, som har været nedjusteret i den foregående uge, da Danish Crown Beefs slagteri i Aalborg har været ferielukket.

- Det er helt klassisk, at forbrugsmønstrene ændrer sig i juli. Det danske marked bliver en smule afmattet af, at mange tager på ferie, men det passer egentlig udmærket til de mængder, vi slagter for tiden, så aktiviteten vil blive mere på det jævne på hjemmemarkedet i den kommende tid, siger Henning Sønnichsen, der er salgsdirektør i Danish Crown Beef.

Optimisme om Sydeuropa

Når europæerne tager på ferie, er det gerne Italien, Spanien og Grækenland, der ligger først for, og derfor er eksporten til Sydeuropa stadig præget af optimisme frem mod turistsæsonens højdepunkt.

- Vores salg af dyrere udskæringer til Sydeuropa og produkter af kalv til Portugal fortsætter sit fine tempo, og vi forventer, at det kan holdes nogenlunde ved lige i den kommende periode. Derfor er det mere de mere hverdagsagtige udskæringer som hak, der oplever en træg periode, men vi finder indtil videre nogle fornuftige løsninger på den del både på hjemmemarked og gennem eksport, siger Henning Sønnichsen.

Slagtesituationen

Der er slagtet som forventet den foregående uge på Danish Crown Beefs slagteri i Holsted, mens slagteriet i Aalborg har holdt ferielukket. Derfor skubbes der også en pulje dyr grundet den nedsatte kapacitet.

Den kommende uge øges kapaciteten i Holsted, da Aalborg fortsat holder lukket, men der vil forventeligt skulle udsættes en pulje kreaturer ved ugens udgang.

Læs også