Sådan er kravene til ko- og kalvebørster

På Landbrugsinfo har Seges Innovation præciseret kravene til børster i kvægstalde.

Børsterne skal placeres, så de er let tilgængelige, men ikke i vejen for den normale trafik mellem hvile-område og ædeplads. De må heller ikke begrænse køernes adgang til og fra malkning. Arkivfoto: Line Brusgaard

Køer, ungdyr og kalve har et stort behov for at udføre hudpleje for at fjerne støv, skidt og utøj. Det giver dem stor velvære at klø sig, og de bruger hudplejebørster flittigt. Derfor er der krav om børster til hudpleje. Kravene gælder malkekvæg og afkom af malkekvæg. Og gælder for alle kvægstalde uanset byggeår.

Sådan indleder Seges Innovation en artikel på Landbrugsinfo.

For økologiske bedrifter er der yderligere krav. Blandt andet skal økologisk kødkvæg også have adgang til børster, oplyser Seges Innovation.

En kobørste pr. 50 køer

Malkekøer skal have adgang til mindst én roterende kobørste. I flokke med flere end 50 køer skal der mindst være en roterende børste pr. 50 køer. Der afrundes til nærmeste hele antal børster.

- Det vil sige i flokke med for eksempel 74 køer skal der være mindst én børste, mens der ved 75 køer skal være mindst to, lyder det.

Køer, der er opstaldet i enkeltkælvningsbokse, sygebokse eller i separationsbokse, hvor de opholder sig få timer i forbindelse med for eksempel inseminering eller behandling, er undtaget for kravet om adgang til børster. Køer, der går i fælles strøede bokse skal også have adgang til kobørster.

- Med »roterende« menes, at børsterne skal kunne rotere om egen akse, men ikke nødvendigvis være drevet af en motor. Dog skal de yde reel hudpleje. For eksempel må de ikke være løsthængende, så de kan skubbes væk af koen, forklares det på Landbrugsinfo.

Mindst en kalvebørste til kalve i grupper

Kalve og ungdyr skal også have adgang til mindst én børste, når de opstaldes i grupper af tre eller flere. Der er ikke krav til antallet af børster, og de behøver ikke at være roterende. Fastmonterede børster, beregnet til hudpleje, kan bruges, men almindelige kostehoveder vil kræve meget hyppig udskiftning, da de hurtigt mister hårene og dermed evnen til at udføre hudpleje.

Børsterne skal placeres, så de er let tilgængelige, men ikke i vejen for den normale trafik mellem hvile-område og ædeplads. De må heller ikke begrænse køernes adgang til og fra malkning.

- Børsterne kan være en kilde til smitteoverførsel mellem holdene. Men hvis de vaskes og desinficeres på samme måde som væggene i boksene eller hytterne, er risikoen minimal, konstaterer Seges Innovation.

Læs også