Nye lovkrav nærmer sig med hastige skridt

Er din stald klar til de nye lovkrav – ellers er det ved at være tid, lyder det fra rådgivningsselskab.

Fra den 1. juli 2024 træder de nye lovkrav i kraft for at sikre en høj standard for dyrevelfærd i landbruget. Det minder rådgivningsselskabet VKST om i en pressemeddelelse.

De peger på, at det er afgørende, at man som kvægbruger er opmærksom på de nye krav, så man kan nå at forberede sig på de kommende ændringer ved at evaluere sine nuværende forhold.

Lovkravene er lavet for at sikre en højere standard for dyrevelfærd og styrke bæredygtigheden i landbruget.

Øget fokus på kvægkomfort

En af de centrale ændringer vedrører forbedringer i kvægkomforten, så kvægets stressniveau minimeres og deres trivsel forbedres.

- Staldmiljøet skal nu opfylde strengere standarder for at sikre, at kvæget har tilstrækkelig plads, lys og ventilation. Dette skridt sigter mod at minimere stressniveauet hos dyrene og forbedre deres generelle trivsel, forklarer kvægrådgiver Lone Hesseldal Andersen fra VKST.

De nye regler lægger også vægt på sundhedsmonitorering af kvæget. Landmænd opfordres til at implementere systemer, der aktivt overvåger dyrenes sundhedstilstand.

- Det vil muliggøre tidlig opdagelse af sygdomme og en mere effektiv implementering af præventive foranstaltninger, hvilket igen vil bidrage til at reducere behovet for antibiotika og derved styrke dyrenes immunitet, siger kvægrådgiveren.

Er din stald klar til de nye lovkrav?

VKST opfordrer til, at man får foretaget en gennemgang af sin stald, hvor der bliver set på, hvor det bedst muligt giver mening at forbedre og optimere.

Med en gennemgang af stalden kan der skabes et overblik de nuværende forhold og områder, der kræver opmærksomhed, bliver identificeret. Ligesom de bedste løsninger for den pågældende ejendom kan findes.

Lovkrav pr. 1. juli 2024

De kommende lovkrav inkluderer blandt andet:

  • Eftergiveligt underlag på opsamlingspladsen for at forbedre komforten for dyrene
  • For at sikre adgang til rent vand uden overbelastning må der maks. være 10 køer pr. meter drikkekar
  • Krav til antal og areal af kælvningsbokse for en minimering af stress hos ko og kalv
  • Ko og kalv skal gå sammen i 12 timer efter kælvning
  • For at give tilstrækkelig plads og komfort er der arealkrav til fællesforberedelsesbokse
  • Krav til enkeltsygebokse for isolering og pleje af syge dyr
  • Øget krav til antallet af ædepladser for at minimere konkurrence om foder
  • For at imødekomme behovene hos ungdyr kommer der arealkrav til ungdyr i fællesbokse med strøet areal

Kilde: VKST

Læs også