Blodprøvesvar dokumenterer effekt af goldkoprodukt

Blodprøvesvarene fra nykælvere viser, hvad gruppen bag et goldko-projekt havde forventet: At flere nykælvere har et tilstrækkeligt kalciumniveau i blodet umiddelbart efter kælvning, når de har fået Easy-X Plus i sidste del af goldperioden.

En række nordjyske besætninger har deltaget i et projekt omkring fasefodring af goldkøer i samarbejde med DLG. De sidste svar mangler stadig at komme ind.

Her har man taget blodprøver fra fem nykælvere i hver besætning, som har fået tildelt produktet Easy-X Plus. Et kraftfoder der indeholder calciumbinderen X-Zelit, samt en kontrolgruppe på fem nykælvere, som ikke har fået produktet. De sidste blodprøver bliver lige nu taget ved de deltagende besætninger, og de første svar er kommet ind.

- Helt grundlæggende bekræfter blodprøvesvarene os i, at flere køer har et passende calciumniveau i blodet på kælvningstidspunktet, når man bruger Easy-X Plus, siger Ann Zaar Christensen, som er produktkonsulent ved DLG med speciale i goldkofodring.

Demonstrerer effekt i praksis

Hun har sammen med styregruppen bag projektet gerne villet lave en praksisnær demonstration, som i bund og grund skal vise, at produktet virker på gårdniveau.

Med i styregruppen er foruden Ann Zaar Christensen også Lars Bundgaard, underdirektør i DLG Nordjylland, Dorte Bossen, som er teknisk konsulent ved DLG og har stået for dataindsamling i forhold til DMS, Per Theilgaard, som er faglig chef ved Vilofoss samt Birgitte Ravn, som er faglig chef i DLG.

Foreløbige resultater

Demonstrationens første resultater viser – som ventet – at flere nykælvere har et tilstrækkeligt niveau af calcium i blodet, når de har fået Easy-X Plus i goldperioden.

Calciumniveauet i blodet hos nykælvere er målt via en blodprøve udtaget indenfor de første 12 timer efter kælvning. Dette er gjort i samarbejde med besætningens egen dyrlæge.

- Det der er interessant for os er værdierne for calcium og fosfor, da vi ved. at det er disse parametre, der påvirkes. Calciumniveauet er det der afspejler, hvorvidt koen har hypocalcæmi (mælkefeber,red.) og anbefalet calciumniveau er over 2,15 mmol/L. Når niveauet er 1,5 – 2,15 mmol/L, har koen det, man kalder en subklinisk mælkefeber. Hvis det er under 1,5 mmol/L har hun en klinisk mælkefeber, som er akut behandlingskrævende, forklarer gruppen bag projektet.

Forsfor niveauet i blodet er også blevet målt som en kontrol på, at køerne har indtaget Easy-X Plus og X-Zelit

- Produktet reducerer P-niveau i blodet, og vi ved, at dette er meget vigtigt for at opnå den høje kalciumværdi. Når P-niveauet (under 1.0 mmol/L) er lavt, kan vi konkludere, at koen har ædt Easy-X Plus / X-Zelit.

Hvis P-niveauet er højere, er det fordi koen ikke har fået den rette mængde, sandsynligvis på grund af sortering, lyder det.

DLG gør opmærksom på, at det ikke er alle køer, der som udgangspunkt har et lavt calciumniveau, og derfor er der nogle, hvis calciumniveau ligger indenfor normen, før de fik tildelt Easy-X Plus.

- Det man skal lægge mærke til, er, at der ved X-Zelit fodring er flere køer, der kommer ud med et optimal calciumniveau i blodet, siger Anne Zaar Christensen.

250 kroner pr. goldko

Easy-X Plus kan anvendes af alle konventionelle besætninger (også non-GM), men kræver, at goldkøerne kan deles i hold, da produktet kun skal tildeles 14 dage før kælvning.

- Det gør det jo oplagt at bruge sammen med fasefodring, forklarer Ann Zaar Christensen.

Hun oplever, at kunderne er glade for produktet, og at de ikke vil undvære det, når først de har prøvet det.

Easy-X Plus koster cirka 250 kroner for en ko i 14 dage. En pris Ann Zaar Christensen mener skal sammenholdes med en lavere forekomst af mælkefeber, og køer som starter på et andet niveau. Foruden en lavere forekomst af tilbageholdt efterbyrd, mindre arbejde, stærkere kalve, og hvad kunderne ellers oplever af positive sidegevinster ved produktet.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 55 15 87

De første blodprøvesvar

DLG Nordjylland  har undersøgt calciumniveauet i blodet ved nykælvere i en række besætninger. De første resultater er nu kommet ind.

Blodprøvesvar

Uden Easy-X Plus

Med Easy-X Plus

Besætning 1

(laktation)

 

Ca (norm 2,15-2,8)

Ko 1

(4)

 

1,7

Ko 2

(3)

 

2,2

Ko 3

(3)

 

2,2

Ko 4

(2)

 

2,3

Ko 5

(5)

 

1,4

Ko 6

(2)

 

2,3

Ko 7

(5)

 

2,1

Ko 8

(5)

 

2,1

Ko 9

(4)

 

1,5

Ko 10

(6)

 

2,3

 

Besætning 2

(laktation)

 

Ca (norm 2,15-2,8)

Ko 1

(2)

 

1,9

Ko 2

(2)

 

2,1

Ko 3

(3)

 

1,5

Ko 4

(4)

 

1,5

Ko 5

(6)

 

1,4

Ko 6

(4)

 

2,4

Ko 7

(3)

 

2,1

Ko 8

(2)

 

2,2

Ko 9

(3)

 

2,5

Ko 10

(3)

 

2,0

 

Besætning 3

 

Ca (norm 2,15-2,8)

Ko 1

 

2,0

Ko 2

 

2,3

Ko 3

 

2,4

 

Ko 4

 

2,3

 

Ko 6

 

2,3

Ko 7

 

2,1

Ko 8

 

2,4

 

 

Læs også