bannerPos

Blodprøvesvar dokumenterer effekt af goldkoprodukt

2 kilo Easy-X Plus dagligt hæver calciumniveauet i blodet.

AF: TENNA BANG

REDAKTØR, LANDBRUGNORD
13-02-2020 13:22
Blodprøvesvarene fra nykælvere viser, hvad gruppen bag et goldko-projekt havde forventet: At flere nykælvere har et tilstrækkeligt kalciumniveau i blodet umiddelbart efter kælvning, når de har fået Easy-X Plus i sidste del af goldperioden.

En række nordjyske besætninger har deltaget i et projekt omkring fasefodring af goldkøer i samarbejde med DLG. De sidste svar mangler stadig at komme ind.

Her har man taget blodprøver fra fem nykælvere i hver besætning, som har fået tildelt produktet Easy-X Plus. Et kraftfoder der indeholder calciumbinderen X-Zelit, samt en kontrolgruppe på fem nykælvere, som ikke har fået produktet. De sidste blodprøver bliver lige nu taget ved de deltagende besætninger, og de første svar er kommet ind.

- Helt grundlæggende bekræfter blodprøvesvarene os i, at flere køer har et passende calciumniveau i blodet på kælvningstidspunktet, når man bruger Easy-X Plus, siger Ann Zaar Christensen, som er produktkonsulent ved DLG med speciale i goldkofodring.

Demonstrerer effekt i praksis

Hun har sammen med styregruppen bag projektet gerne villet lave en praksisnær demonstration, som i bund og grund skal vise, at produktet virker på gårdniveau.

Med i styregruppen er foruden Ann Zaar Christensen også Lars Bundgaard, underdirektør i DLG Nordjylland, Dorte Bossen, som er teknisk konsulent ved DLG og har stået for dataindsamling i forhold til DMS, Per Theilgaard, som er faglig chef ved Vilofoss samt Birgitte Ravn, som er faglig chef i DLG.

Foreløbige resultater

Demonstrationens første resultater viser – som ventet – at flere nykælvere har et tilstrækkeligt niveau af calcium i blodet, når de har fået Easy-X Plus i goldperioden.

Calciumniveauet i blodet hos nykælvere er målt via en blodprøve udtaget indenfor de første 12 timer efter kælvning. Dette er gjort i samarbejde med besætningens egen dyrlæge.

- Det der er interessant for os er værdierne for calcium og fosfor, da vi ved. at det er disse parametre, der påvirkes. Calciumniveauet er det der afspejler, hvorvidt koen har hypocalcæmi (mælkefeber,red.) og anbefalet calciumniveau er over 2,15 mmol/L. Når niveauet er 1,5 – 2,15 mmol/L, har koen det, man kalder en subklinisk mælkefeber. Hvis det er under 1,5 mmol/L har hun en klinisk mælkefeber, som er akut behandlingskrævende, forklarer gruppen bag projektet.

Forsfor niveauet i blodet er også blevet målt som en kontrol på, at køerne har indtaget Easy-X Plus og X-Zelit

- Produktet reducerer P-niveau i blodet, og vi ved, at dette er meget vigtigt for at opnå den høje kalciumværdi. Når P-niveauet (under 1.0 mmol/L) er lavt, kan vi konkludere, at koen har ædt Easy-X Plus / X-Zelit.

Hvis P-niveauet er højere, er det fordi koen ikke har fået den rette mængde, sandsynligvis på grund af sortering, lyder det.

DLG gør opmærksom på, at det ikke er alle køer, der som udgangspunkt har et lavt calciumniveau, og derfor er der nogle, hvis calciumniveau ligger indenfor normen, før de fik tildelt Easy-X Plus.

- Det man skal lægge mærke til, er, at der ved X-Zelit fodring er flere køer, der kommer ud med et optimal calciumniveau i blodet, siger Anne Zaar Christensen.

250 kroner pr. goldko

Easy-X Plus kan anvendes af alle konventionelle besætninger (også non-GM), men kræver, at goldkøerne kan deles i hold, da produktet kun skal tildeles 14 dage før kælvning.

- Det gør det jo oplagt at bruge sammen med fasefodring, forklarer Ann Zaar Christensen.

Hun oplever, at kunderne er glade for produktet, og at de ikke vil undvære det, når først de har prøvet det.

Easy-X Plus koster cirka 250 kroner for en ko i 14 dage. En pris Ann Zaar Christensen mener skal sammenholdes med en lavere forekomst af mælkefeber, og køer som starter på et andet niveau. Foruden en lavere forekomst af tilbageholdt efterbyrd, mindre arbejde, stærkere kalve, og hvad kunderne ellers oplever af positive sidegevinster ved produktet.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 55 15 87

De første blodprøvesvar

DLG Nordjylland  har undersøgt calciumniveauet i blodet ved nykælvere i en række besætninger. De første resultater er nu kommet ind.

Blodprøvesvar

Uden Easy-X Plus

Med Easy-X Plus

Besætning 1

(laktation)

 

Ca (norm 2,15-2,8)

Ko 1

(4)

 

1,7

Ko 2

(3)

 

2,2

Ko 3

(3)

 

2,2

Ko 4

(2)

 

2,3

Ko 5

(5)

 

1,4

Ko 6

(2)

 

2,3

Ko 7

(5)

 

2,1

Ko 8

(5)

 

2,1

Ko 9

(4)

 

1,5

Ko 10

(6)

 

2,3

 

Besætning 2

(laktation)

 

Ca (norm 2,15-2,8)

Ko 1

(2)

 

1,9

Ko 2

(2)

 

2,1

Ko 3

(3)

 

1,5

Ko 4

(4)

 

1,5

Ko 5

(6)

 

1,4

Ko 6

(4)

 

2,4

Ko 7

(3)

 

2,1

Ko 8

(2)

 

2,2

Ko 9

(3)

 

2,5

Ko 10

(3)

 

2,0

 

Besætning 3

 

Ca (norm 2,15-2,8)

Ko 1

 

2,0

Ko 2

 

2,3

Ko 3

 

2,4

 

Ko 4

 

2,3

 

Ko 6

 

2,3

Ko 7

 

2,1

Ko 8

 

2,4

 

 

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next