Foderroe-inspiration: Stort udbytte af foderroer på trods af tørken

Sagro inviterer til inspirationsmøde hos mælkeproducent Ole Hansen ved Næsbjerg. Han har haft stor succes med udbyttet af foderroer trods tørken.

Sagro har fået flere henvendelser fra kvæglandmænd, som gerne vil kende mulighederne og udfordringerne ved foderroer.

- Et udbytte på 20.000 FEN i roeknolde pr. hektar er slet ikke umuligt, konstaterer kvægrådgiver Niels Justesen ved Sagro. 

Blandt udfordringerne er tidsforbruget ved håndtering, og om det kan lykkes at anvende foderroerne i månederne fra maj til september.

Ole Hansen ved Næsbjerg dyrker 10,5 hektar med roer, og i år kom udbyttet trods tørken op på 19.800 FEN pr. hektar.

Han har siden 2011 haft roer i foderplanen, og når de 175 køer i sensommeren får de nye roer serveret, bliver den normale fedtprocent på 4,5-4,7 hævet med yderligere 0,2-0,4 procent, og det ses på afregningen. 

Hør nærmere om mulighederne

I den forbindelse inviterer Sagro Kvæg og Sagro Planter nu til, at interesserede kan komme på besøg hos Ole Hansen for at høre nærmere om mulighederne og udfordringerne ved foderroer.

I forbindelse med arrangementet udbydes en til to erfagrupper for kvægbrugere, der vil vide mere om mulighederne med roer.

Ole Hansen har forstået at gøre roerne til et aktiv på sin bedrift. Han har selv alt grej. En seks-rækket frilægger kapper toppen af roerne og tager dem forsigtigt op og lægger dem i en streng. Her får de lov at tørre en times tid, inden de samles op af en ældre Thyregod-optager.

Roerne opbevares i en traditionel roekule, og hen over vinteren raspes roerne, inden de kommes i foderblanderen. Hver ko får mindst 2,5 kg ts/ko pr. dag i friske, skårne roer.   

Samensilerer roer og roepiller

I år vil Ole Hansen desuden forsøge at samensilere roerne med 10-15 procent roepiller, så han kan fodre med roer hen over sommeren.
Andre kvægbrugere samensilerer roer med majsensilage eller halm, og atter andre bruger foderblanderen til at raspe roerne i umiddelbart før opfodring. 

- Kan vi bruge fem til seks kg tørstof/ko pr. dag, og er der penge i det? Det vil vi gerne blive klogere på, siger Niels Justesen.

Han er stødt på flere kvægbrugere, der overvejer roer, men arrangementet er også for kvægbrugere, der allerede bruger roer, men som er interesserede i, om roerne kan dyrkes og håndteres bedre og billigere. 

Hvornår, hvorhenne og hvor meget?

Arrangementet foregår onsdag den 30. januar klokken 10.30-13.00 hos Ole Hansen, Varde Landevej 62, Næsbjerg ved Varde

Efter bedriftsbesøget hos Ole Hansen er der frokost på Næsbjerghus. Derefter fortæller Allan Kamp fra Vestjyllands Andel aktuelt nyt om sorter, og planterådgiver Thomas Harbo fra Sagro er klar til at svare på spørgsmål om dyrkning af roer

Vestjyllands Andel er vært ved frokosten

Det er gratis at deltage, men det kræver forhåndstilmelding

Ole Hansen har 175 årskøer af blandet besætning, og der produceres 10.800 kg EKM-mælk/ko

 

Læs også