Slagtermester:: Intet nyt i forhold til aflivning

Fødevarestyrelsen giver nu landmænd mulighed for at få slagtet deres får, svin, kvæg eller andre dyr på deres egen gård fremfor på et slagteri. Nyheden er dog vanskelig at få øje på.

– Der er overhovedet ikke noget, der er lavet om.

Ordene kommer fra slagtemester Egon Karlsen, Skallebølle Slagteri, i forbindelse med »nyheden« fra Fødevarestyrelsen i sidste uge om slagtning ude på gårdene.

Her meddelte styrelsen, at fødevareminister Mogens Jensen pr. 1. januar giver landmænd mulighed for at foretage gårdslagtninger på et egnet område på gården, hvor et autoriseret slagteri kan aflive og afbløde dyrene, inden de bliver sendt til forarbejdning på slagteriet.

Ministerens budskab er opstået på baggrund af, at Fødevarestyrelsen i sommer var ude at præcisere, at det ikke er tilladt at slagte på marken for derefter at sende de slagtede dyr til et slagteri, medmindre der er tale om nødslagtning. Fødevarestyrelsen har efter ministerens ønske siden arbejdet på at finde alternativer for de landmænd, der ikke ønsker at transportere deres dyr levende til slagteriet.

Mindre ændringer

Ifølge Egon Karlsen, så beror det hele på en misforståelse hos nogle journalister. Han vurderer, at der højest er tale om nogle mindre ændringer fra januar.

- Styrelsen vil blandt andet lette på kravene til en erklæring om nødslagtning, så det bliver op til slagteren, om dyret kan bruges eller ej. Så det kommer ikke til at kaldes nødslagtning, hvor dyrlægen skal ud på gården og lave en erklæring, fordi dyret skal aflives på gården. Der skal vi tage ansvar for, at dyret er i orden, inden det aflives og køres til slagteriet, hvor dyrlægen kontrollere det. Men er der problemer, så tager vi naturligvis fat i dyrlægen, understreger Egon Karlsen.

Ifølge fødevarestyrelsens pressemeddelelse vil slagtningen også være omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol. Der bliver ikke stillet krav om et egentligt slagteområde hos landmanden. Det er slagteriets ansvar, at bedøvelse og afblødning foregår hygiejnisk forsvarligt.

 

Læs også