bannerPos

Kvæg-program med inspiration fra fitness

»Trænere« fra Cash Cow-forløbet vil hjælpe med at skabe bedre indtjening hos de enkelte landmænd.

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
02-06-2020 15:40
Syddansk Kvæg har sammen med landbrugsrådgivere fra SLF og LRS skabt et træningsforløb, der ifølge dem øger indtjening og overblik i kvægstalden. Ideen til Cash Cow blev skabt efter et fitnesscenter-forløb.

Cash Cow er et intensiv rådgivningsforløb bestående af 26 uger med tæt opfølgning og et målrettet program, hvor rådgivere fra Syddansk Kvæg, LRS (Landbrugsrådgivning Syd) og SLF (Sønderjysk Landboforening) hjælper landmanden med at udarbejde klare mål og indsatser for bedriften.

- Ved at gå efter nogle specifikke mål vil vi kunne finde flere hundrede tusinde kr. på hver bedrift. Der vil være en tydelig dokumenteret effekt, for der hvor man har fokus, flytter man også noget, og vores landmænd vil gerne udfordres, siger udviklingschef i SLF, Anders Andersen.

- Landmanden og hele teamet på bedriften skal have ejerskab af forløbet. Landmanden skal kunne se sig selv i processen, for det er ham, der skal drive værket i hverdagen. Og så skal han have sine medarbejdere og omgivelser med på ideen. Motivationen er helt afgørende, pointerer udviklingschef i SLF, Anders Andersen.

Fra fitness til stald

Cash Cow, som træningsforløbet hedder, er skabt efter samme model som et træningsforløb i fitnesscentret, fortæller Anders Andersen.  

- Min tanke gik på, om man ikke kunne lave et træningsforløb, som man gør i fitness, hvor man får lagt et forløb med indsatser omkring kost, træning og en instruktør, der hjælper dig, udfordrer dig og holder dig oppe på dine mål. Det kan man overføre til stalden, siger Anders Andersen.

Derfor begyndte han sammen med teamet i Syddansk Kvæg, LRS og SLF at udvikle et forløb, som nu er mundet ud i Cash Cow – målrettet optimering.

Under Cash Cow forløbet vil der først blive lavet en kort analyse af besætningen, og herefter vil landmand og rådgiver sammen udpege tre indsatsområder og derefter udarbejde en træningsplan med forbedringspotentialer. Indsatserne vil være områder, hvor landmanden målbart og forholdsvist hurtigt kan forøge indtjening og afkast. Det kan fx være indenfor områder som celletal og mælk, dødelighed, medicinforbrug, foderforbrug, brug af teknologi eller uddannelse. 

Handlingsplanerne bliver skræddersyet, så de passer ind på bedriften i forhold til landmandens muligheder, udfordringer, begrænsning og medarbejderstab.

Inddragelse og motivation

Under processen er det vigtigt, at landmandens interessenter bliver involveret. Det kan være driftsleder, fodermester, dyrlæge, rådgivere, gårdråd, bank etc. Så de forstår planen og indgår som en del af strategien. 

Endelig skal rådgiveren være en god støtte og en hård træner hele vejen igennem:

- Som rådgivere er det vigtigt, at vi tør skubbe til landmanden og udfordre ham på flere områder. Måske vil vi også skulle fortælle ham nogle ting, som han ikke er så glad for at høre, men det kan være nødvendigt, hvis bedriften skal flyttes i positiv retning. Som rådgiver og træner kræver det, at du kan stå fast på din holdning og også holde landmanden fast på indsatserne, siger Anders Andersen.

– For alle kræver det blod, sved og tårer i en periode. Men i sidste ende vil det også kunne måles på landmandens pengepung. Der er masser af potentiale, som ikke udnyttes optimalt, siger Anders Andersen.

De første forløb er sat i gang, men den enkelte landmand er også velkommen til at tage fat i en rådgiver, hvis træningsforløbet lyder interessant.

aldo 

Hvordan kommer unge i gang som landmænd?

Topkærgaard i Kasted nord for Århus dannede rammerne, da Favrskovegnens LandboUngdom og Økologisk Landsforening inviterede unge kommende landmænd til møde om generationsskifte og etablering i landbruget.

SLF henter virksomhedsrådgiver hos LandboSyd

SLF har pr. 1. august ansat Henning V. Boldsen som virksomhedsrådgiver. Han kommer fra en lignende stilling hos LandboSyd.

Vestjyllands Andel får fire nye afdelinger

Vestjyllands Andel har udvidet forretningen med fire nye afdelinger fra Bedsted i Thy til Gesten i Sønderjylland.

Spildevand er problemet

Flere medier har bragt historien om, at kvælstof fra landbruget er skyld i iltsvind i de indre danske farvande. Men i virkeligheden er det fosfor fra byernes spildevand (menneskegylle), der er årsagen.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt i Natura 2000-områder

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Årets særlige indsats: Indstil nu

Kender du en svineproducent, som gør en særlig indsats for dansk svineproduktion? Så er det nu du kan indstille ham eller hende til prisen »Årets særlige indsats«.

Travlhed før høst

Det er ikke kun serviceværkstederne, der summer af travlhed før høsten. Også lagerfolkene har travlt med at lægge ekstra stumper på hylderne, så de kan holde deres kolleger i serviceafdelingerne og kunderne forsynede i den travle tid.

Ujævn prisudvikling på det europæiske svinemarked

Mens de sydeuropæiske lande melder om overvejende stabile noteringer, falder slagtesvinenoteringerne i Mellemeuropa nogle steder meget.

DeLaval køber milkrite | InterPuls

DeLaval har foretaget yderligere investeringer for fremtidens løsninger inden for mælkeproduktion og service ved at overtage Milkrite | InterPuls fra Avon Rubber.

- Regnvejret redder det økologiske tredje slæt

De seneste dages regn er faldet på et tørt sted for de økologiske græsproducenter.Første slæt, som blev høstet omkring den 18-20 maj, har høj fordøjelighed men kommer til kort på proteinindholdet, viser de første prøver. 
Side 1 af 1872 (37439 artikler)Prev1234567187018711872Next