Kvægundtagelsen bliver forlænget i fire år

EU-Kommissionen har nu efterkommet Danmarks ønske om endnu en fornyelse af den danske kvægundtagelse.

Kvægundtagelsen der giver danske kvægbrug mulighed for at dække en større del af deres kvælstofbehov med husdyrgødning er blevet forlænget til 31. juli 2024.

Kvægundtagelsen forlænges med uændrede betingelser i forhold til den hidtil gældende ordning, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at beslutningen om at efterkomme Danmarks ønske om en fornyelse af den danske kvægundtagelse blev taget på et virtuelt møde i EU’s Nitratkomité mandag, hvor repræsentanter for EU's medlemslande stemte for Europa-Kommissionens forlængelse af den danske undtagelse fra nitratdirektivet med fire år.

- Det er en rigtigt god nyhed for dansk landbrug, at det er lykkedes at forlænge kvægundtagelsen i hele fire år og uden ændringer i de vilkår, som kvægbrugene skal efterleve. Undtagelsen er helt afgørende for vores kvægbranche, og det er meget glædeligt, at der nu er skabt sikkerhed om ordningen så langt ud i fremtiden, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Har tillid til dansk kvælstofregulering

De landmænd, der frivilligt anvender undtagelsen, skal leve op til en række særlige miljøkrav. Blandt andet skal der plantes specifikke afgrøder, der er særligt gode til at optage kvælstof.

- Forlængelsen af kvægundtagelsen er et bevis på, at Kommissionen og de andre medlemslande har tillid til den kvælstofregulering, vi har i Danmark. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kommissionen har kigget den danske kvælstofindsats nøje efter og bedt os om at styrke, hvor der var behov. Det har vi leveret på, siger Mogens Jensen.

For kort tid strammede den danske regering således en række kvælstofkrav til landbruget. Især kravet om en højere udnyttelsesprocent af kvælstoffet i husdyrgødningen har her vakt utilfredshed i landbruget.

ege

 

Læs også